Direct naar de inhoud

Een eengemaakte interne markt zonder grenzen

De EU wil dat EU-burgers kunnen studeren, wonen, winkelen, werken en met pensioen gaan in elk willekeurig EU-land en producten kunnen gebruiken die afkomstig zijn uit heel Europa. Daarvoor dient het vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen binnen een eengemaakte Europese interne markt. Door technische, juridische en bureaucratische belemmeringen voor de burgers op te ruimen, kunnen zij ongehinderd handel bedrijven en zaken doen.

De EU is ook een kapitaalmarktenunie. Daardoor kunnen kleine bedrijven makkelijker aan geld komen en wordt Europa aantrekkelijker voor investeerders. De digitale eengemaakte markt garandeert deze vrijheden van de Europese interne markt ook online, met regels voor telecommunicatiediensten, auteursrechten en privacybescherming die in de hele EU-gelden.

Helaas zijn er op bepaalde terreinen nog belemmeringen, maar de EU werkt aan de harmonisering van:

  • de nationale belastingstelsels
  • de gescheiden nationale markten voor financiële diensten, energie en vervoer
  • de uiteenlopende regels voor e-handel, normen en praktijken tussen EU-landen
  • de ingewikkelde regels voor de erkenning van beroepskwalificaties