Direct naar de inhoud

Voedselveiligheid in de EU

Veilig voedsel, van boer tot bord

Bescherming van de volksgezondheid is het doel van alle wetgeving en normen van de EU voor de landbouw, veeteelt en voedselproductie. Er bestaat uitgebreide EU-wetgeving voor de hele voedselproductie- en -verwerkingsketen in de EU, en voor goederen die worden ingevoerd en uitgevoerd.

De EU-landen voeren deze geharmoniseerde normen en controles uit en controleren en handhaven deze. De EU houdt toezicht op de uitvoering, controles en handhaving van de wetgeving, en geeft opleidingen aan internationale en EU-autoriteiten.

Het EU-voedselveiligheidsbeleid draait om 4 hoofdgebieden:

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geeft onafhankelijke risicobeoordelingen en wetenschappelijk advies, op grond waarvan de EU voedselveiligheidsnormen opstelt.

Publication

Verwante EU-thema's