Skip to main content

Élelmiszer-biztonság az Unióban

Az élelmiszer-biztonság garantálása a termelőktől a fogyasztókig

A mezőgazdasági, az állattenyésztési és az élelmiszertermelési ágazatra vonatkozó uniós jogszabályok és előírások mindegyikében kiemelt helyet kap az egészségvédelem. Az Unió jogszabályok sorát fogadta el az uniós élelmiszertermelési és -feldolgozási lánc egészére, valamint az Unióba behozott, és az onnan kivitt élelmiszerekre.

Az uniós tagállamok feladata, hogy érvényt szerezzenek ezeknek a harmonizált szabványoknak, és hogy végrehajtásukat ellenőrizzék. Az EU felügyeli a jogszabályok és az ellenőrzések végrehajtását, illetve eredményességét, valamint képzést nyújt az illetékes uniós és nemzetközi hatóságoknak.

Az uniós élelmiszer-biztonsági intézkedések az alábbi négy területre vonatkoznak:

  • Élelmiszerhigiénia: az élelmiszeripari vállalkozásoknak (a mezőgazdasági üzemektől kezdve az éttermekig) mind be kell tartaniuk az uniós élelmiszerjog rendelkezéseit, ideértve az élelmiszer uniós importjára vonatkozó jogszabályokat is.
  • Állategészségügy: a kedvtelésből tartott állatokra, a tenyésztett állatokra és a vadon élő állatokra irányuló közegészségügyi ellenőrzések és intézkedések lehetővé teszik a betegségek figyelemmel kísérését és kezelését, valamint a tenyészállatok szállításának nyomon követését.
  • Növényegészségügy: a károsítók időben történő felderítése és kiirtása révén megfékezhető a növények betegségeinek elterjedése és garantálható, hogy a vetőmagok egészségesek legyenek.
  • Szennyező anyagok és maradékanyagok: az ellenőrzés fontos szerepet játszik abban, hogy ne kerüljenek szennyező anyagok az élelmiszerekbe és az állati takarmányba. ezért az uniós és az importált élelmiszeripari termékekben és takarmányban előforduló szennyező anyagokra és maradékanyagokra felső határértékeket állapított meg.
  • Élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer (RASFF)
  • Integrált számítógépes állategészségügyi rendszer (TRACES)
  • A növényvédő szerek uniós adatbázisa
  • Európai növényegészségügyi értesítési rendszer (EUROPHYT)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) független kockázatértékeléseket készít és tudományos tanácsadást nyújt az uniós döntéshozóknak az élelmiszer-biztonság területén.