Ugrás a fő tartalomra

Álláslehetőségek, gyakornoki programok az Európai Unió intézményeinél

Uniós munkaerő-felvétel

Az EU intézményeiben több mint 60 000 ember dolgozik az EU 27 tagországából. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) nyílt versenyvizsgákat szervez az állandó és ideiglenes álláshelyek betöltésére alkalmas munkaerő kiválasztására. Az EPSO honlapja az első állomás mindazok számára, akik az EU-nál szeretnének elhelyezkedni: itt tájékoztatást kapnak a kiválasztási folyamatról, és tanácsokat találnak arról, hogyan lehet felkészülni a versenyvizsgákra.

Uniós karriertípusok

Az EU az élet minden területéről várja a jelentkezőket. Aki az Uniónál helyezkedik el, biztos lehet abban, hogy sokszínű, multikulturális közegben végzi majd munkáját.  A legtöbb uniós álláshelynél elvárás legalább két uniós nyelv ismerete.

Miért érdemes uniós intézménynél dolgozni?

Az uniós intézmények munkatársai fontos, mindannyiunkat érintő kérdésekkel foglalkoznak: az éghajlatváltozással, migrációval, a biztonság és védelem kérdéseivel, kereskedelemmel, mobiltávközléssel – csak hogy néhányat említsünk. Az uniós személyi állomány tagjai előtt nyitva áll a lehetőség, hogy az EU különböző országaiban működő uniós ügynökségek vagy a világ más részein fenntartott uniós küldöttségek valamelyikében dolgozzanak.

Uniós karrierprofilok

Az EU intézményeinél és szerveinél bárki elhelyezkedhet: végzettségtől függően mindenki előtt más-más karrierlehetőségek nyílnak meg. Az uniós személyi állományban szükség van szakemberekre nagyon sok szakterületen, köztük az ellenőrzés, kommunikáció, közgazdaságtan/statisztika, európai közigazgatás, külkapcsolatok, pénzügyek, informatika, nyelvek (fordítás vagy tolmácsolás) és a jog területén.

Az uniós karrierprofilok ismertetése

Hogyan lehet pályázni a különböző típusú álláshelyekre?

A határozatlan idejű szerződéssel felvett tisztviselők mellett az EU szerződéses és ideiglenes alkalmazottakat is foglalkoztat, továbbá gyakornoki lehetőségeket is kínál, és adatbázisokat tart fenn, melyekben a különböző szakterületeken dolgozó szakértők nevét tárolja.

Állandó munkatársak

A határozatlan idejű szerződéssel felvett tisztviselők két csoportba sorolhatók: lehetnek tanácsosok (AD-besorolás) vagy asszisztensek (AST-besorolás)

A tanácsosok általában a szakpolitika-tervezésben és az uniós jog végrehajtásának nyomon követésében vesznek részt, elemzéseket végeznek és tanácsadói feladatokat látnak el bizonyos területeken. AD-versenyvizsgákra rendszerint legalább hároméves, sikeresen elvégzett felsőoktatási képzésben szerzett diplomával lehet jelentkezni.

Az asszisztensek általában támogató jellegű feladatokat látnak el, és fontos szerepet játszanak az intézmények belső irányításában. AST-versenyvizsgákra rendszerint legalább középiskolai végzettséggel lehet jelentkezni.

Szerződéses alkalmazottak

Az EU intézményei szerződéses alkalmazottakat is felvesznek meghatározott fizikai és adminisztratív feladatok ellátására. A szerződéses alkalmazottak szerződése általában határozott időre – első alkalommal rendszerint 6–12 hónapra – szól.

Ideiglenes alkalmazottak

Az ideiglenes alkalmazottak legfeljebb hat évre szóló szerződésekkel különleges szakértelmet igénylő vagy ideiglenes jellegű feladatokat látnak el.

Gyakornokok

Minden évben mintegy 1900 fiatal diplomás kap lehetőséget arra, hogy részt vegyen az uniós gyakornoki programok valamelyikében. Az uniós intézmények többsége 3–5 hónapos gyakornoki állásokat kínál.

Kirendelt nemzeti szakértők

A kirendelt nemzeti szakértők nemzeti vagy nemzetközi hatóságoknál dolgozó köztisztviselők vagy közalkalmazottak, akik ideiglenesen valamelyik uniós intézménynek dolgoznak. Az aktuális lehetőségekről az egyes országok EU mellett működő állandó képviselete tud felvilágosítással szolgálni.

Kölcsönmunkaerő

Egyes intézmények helyi munkaerőt is felvesznek legfeljebb hat hónapig tartó időszakos munkára – főként titkársági feladatok ellátására. A lehetőségről a helyi munkaerő-kölcsönző ügynökségeknél lehet érdeklődni.

Tolmácsok

Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Unió Bírósága saját tolmácsszolgálattal rendelkezik, de közös kiválasztási eljárást alkalmaznak, amikor szabadúszó tolmács szolgáltatására van szükségük. Annak, aki szabadúszó tolmácsként akar dolgozni az EU-nál, akkreditációs vizsgát kell tennie. Annak pedig, aki határozatlan idejű szerződéssel szeretne elhelyezkedni az Uniónál tolmácsként, részt kell vennie az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) által tisztviselők kiválasztására meghirdetett versenyvizsgán.

Fordítók

Az EU intézményeinek nemcsak fordítókra, hanem terminológusokra, nyelvtechnológiai szakemberekre, jogász-nyelvészekre, nyelvi szerkesztőkre, korrektorokra, valamint interkulturális és nyelvi szakemberekre is szükségük van.

Uniós szakértők

Az uniós intézmények külső szakértőket kérnek fel arra, hogy segítsenek támogatások elnyerését célzó pályázatok, projektek és ajánlatok értékelésében, és hogy véleményt nyilvánítsanak, illetve tanácsot adjanak bizonyos esetekben. Az EU szakértői adatbázisokat tart fenn, melyek azoknak a független szakértőknek a nevét és végzettségét tartalmazzák, akik meghatározott szakterületeken segíteni tudják az intézmények és az ügynökségek munkáját.

Az Európai Parlament képviselőcsoportjai

Ha képviselőcsoportnál szeretne elhelyezkedni, vegye fel a kapcsolatot az Európai Parlamentben képviselettel rendelkező pártok egyikével. Az ezekkel az álláshelyekkel kapcsolatos teendőket nem az uniós intézmények intézik.

Videotár