Põhisisu juurde

Töö ja praktika Euroopa Liidu institutsioonides

Töötajate värbamine

Euroopa Liidu institutsioonides töötab üle 60 000 inimese 27 ELi liikmesriigist. Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab avalikke konkursse nii alaliste kui ka ajutiste töökohtade täitmiseks. EPSO veebileht on esmane kontaktpunkt igaühele, kes soovib ELi heaks töötada: siin selgitatakse valikumenetlust ning antakse nõu konkurssideks valmistumiseks.

ELis pakutavate karjäärivõimaluste liigid

EL võtab vastu kõigi elualade esindajate kandideerimisavaldusi – seega tähendab karjäär ELi institutsioonides töötamist mitmekesises ja multikultuurses kollektiivis.  Enamiku ELi ametikohtade puhul peate kõnelema vähemalt kahte ELi keelt.

Miks peaksin kaaluma karjääri ELi institutsioonides?

ELi institutsioonides saate tegeleda peamiste teemadega, mis mõjutavad meid kõiki: kliimamuutused, ränne, ohutus ja turvalisus, kaubandus ja mobiilside, kui tuua vaid mõned näited. Töövõimalused ootavad teid ka kõikjal Euroopas asuvates ametites ja ELi esindustes üle kogu maailma.

Karjääriprofiilid ELis

ELi heaks töötades võib teil sõltuvalt taustast olla palju eri karjäärivõimalusi: auditeerimine, kommunikatsioon, majandus/statistika, Euroopa avalik haldus, välissuhted, rahandus, infotehnoloogia, keeled (tõlge või tõlkimine), õigus ja muud.

Vaadake karjääriprofiile ELis

Kuidas kandideerida eri töökohtadele?

EL võtab tööle alalisi töötajaid (avalikud teenistujad), lepingulisi töötajaid ja ajutisi töötajaid ning pakub praktikavõimalusi. EL haldab ka asjakohaste valdkondade ekspertide andmebaase.

Alalised töötajad

Alalised töötajaid (avalikud teenistujaid) liigitatakse administraatoriteks (AD) ja assistentideks (AST).

Administraatorid tegelevad tavaliselt poliitika kujundamise ning ELi õigusaktide rakendamise järelevalvega, samuti analüüsimise ning nõustamisega. Kes soovib osaleda administraatorite konkursil, peab olema lõpetanud vähemalt kolmeaastased ülikooliõpingud.

Assistendid teevad toetava iseloomuga tööd, mis on institutsioonide sisemise töökorralduse seisukohast väga oluline. Kes soovib osaleda assistentide konkursil, peab olema lõpetanud vähemalt keskkooliõpingud.

Lepingulised töötajad

Lepingulised töötajad värvatakse konkreetse füüsilise või haldusliku töö teostamiseks. Lepingud on üldiselt tähtajalised ning tavaliselt sõlmitakse need alguses 6–12 kuuks.

Ajutised töötajad

Ajutised töötajad võetakse tööle kuni 6-aastase lepinguga eriülesannete või ajutiste ülesannete täitmiseks.

Praktikandid

Igal aastal on ligikaudu 1900 noorel ülikoolilõpetajal võimalus osaleda ELi praktikaprogrammides. Enamik ELi institutsioone pakub kolme kuni viie kuu pikkust praktikat.

Lähetatud riiklikud eksperdid

Lähetatud riiklikud eksperdid on riiklikud või rahvusvahelised avalikud teenistujad või avaliku sektori töötajad, kes töötavad ajutiselt mõnes ELi institutsioonis. Töövõimalustega tutvumiseks võtke palun ühendust oma riigi alalise esindusega Euroopa Liidu juures.

Koosseisuväline töö

Mõned institutsioonid võtavad kuni kuueks kuuks tööle kohalikku koosseisuvälist personali. Peamiselt on tegemist sekretäritööga. Värbamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohalike tööjõurendiagentuuridega.

Tõlgid

Nii Euroopa Parlamendil, Euroopa Komisjonil kui ka Euroopa Liidu Kohtul on oma suulise tõlke talitus, kuid vabakutseliste tõlkide valimine toimub ühiselt. Selleks et saada vabakutseliseks tõlgiks, peate läbima akrediteerimistesti. Alaliseks ametnikuks saamiseks peate osalema Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatud konkurssidel.

Tõlkijad

Lisaks tõlkijatele vajavad ELi institutsioonid ka terminolooge, keeltehnoloogia spetsialiste, jurist-lingviste, toimetajaid, korrektoreid ning kultuurierinevuste ja keelte eksperte.

ELi eksperdid

ELi institutsioonid määravad ametisse väliseksperdid, kes aitavad hinnata toetustaotlusi, projekte ja pakkumusi ning esitavad konkreetsetel juhtudel arvamusi ja nõuandeid. EL koostab ja haldab andmebaase sõltumatutest ekspertidest, kes võivad ELi institutsioone ja ameteid ühes või teises valdkonnas abistada (eksperdi nimi ja kvalifikatsioon).

Euroopa Parlamendi fraktsioonid

Fraktsioonis töökoha leidmiseks võtke ühendust mõne Euroopa Parlamendis esindatud erakonnaga. Neid ametikohti ei halda ELi institutsioonid.

Videogalerii