Siirry pääsisältöön

Työpaikat ja harjoittelujaksot Euroopan unionin toimielimissä

Henkilöstön rekrytointi

EU:n eri toimielimissä työskentelee yli 60 000 henkilöä, ja heitä on EU:n kaikista 27 jäsenmaasta. EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää niin kutsuttuja avoimia kilpailuja, joilla valitaan työntekijöitä sekä vakituisiin että määräaikaisiin työsuhteisiin. Jos olet kiinnostunut työskentelystä EU-elimissä, tutustu ensi töiksesi EPSOn verkkosivustoon: siellä esitellään valintaprosessi ja annetaan ohjeita kilpailuihin valmistautumisesta.

Uratyypit

EU:n toimielimissä työskentelee ihmisiä kaikkialta EU:sta ja kaikilta elämänaloilta, joten työyhteisöt ovat monipuolisia ja monikulttuurisia.  Useimmissa EU-elinten työpaikoissa on osattava vähintään kahta EU-kieltä.

Miksi lähteä EU-uralle?

EU:n toimielimissä pääset työskentelemään meihin kaikkiin vaikuttavien tärkeiden asioiden parissa. Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon, turvallisuuteen, kaupankäyntiin tai mobiiliviestintään. Uramahdollisuuksia on myös EU:n virastoissa eri puolilla Eurooppaa ja EU:n edustustoissa ympäri maailmaa.

EU-elinten uraprofiilit

EU-elimet tarjoavat monenlaisia uramahdollisuuksia esimerkiksi seuraavilla aloilla: EU:n yleinen hallinto, kielet (kääntäminen ja tulkkaus), oikeus, talous / tilastot, tarkastus, tietotekniikka, ulkosuhteet, varainhoito, viestintä.

EU-elinten uraprofiilit

Erityyppisiin työpaikkoihin hakeminen

EU-elimissä työskentelee vakituisia työntekijöitä (virkamiehet), sopimussuhteisia työntekijöitä ja väliaikaisia työntekijöitä sekä harjoittelijoita. Toimielimet myös ylläpitävät tietokantoja keskeisten alojen asiantuntijoista.

Vakinaiset virkamiehet

Vakinaiset virkamiehet ovat joko hallintovirkamiehiä (AD) tai hallintoavustajia (AST).

Hallintovirkamiehet osallistuvat tyypillisesti EU:n politiikan ja toimien suunnitteluun ja EU-lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaan sekä analyysien laatimiseen ja neuvonantajana toimimiseen jollakin tietyllä alalla. Yleensä hallintovirkamieskilpailuun osallistuvalta edellytetään vähintään kolmivuotisen korkeakoulututkinnon suorittamista.

Hallintoavustajat työskentelevät yleensä tukitehtävissä, jotka ovat keskeisiä toimielinten sisäisen hallinnon kannalta. Yleensä hallintoavustajakilpailuun osallistuvalta edellytetään vähintään toisen asteen koulutuksen suorittamista.

Sopimussuhteinen henkilöstö

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä palkataan suorittavaan työhön tai hallinnollisiin tehtäviin. Sopimus tehdään yleensä määräajaksi – usein aluksi 6–12 kuukaudeksi.

Väliaikainen henkilöstö

Väliaikaista henkilöstöä rekrytoidaan enintään 6 vuodeksi erityistehtäviin tai väliaikaisiin tehtäviin.

Harjoittelijat

Vuosittain noin 1 900 hiljattain opintonsa päättänyttä nuorta saa mahdollisuuden osallistua EU:n harjoittelijaohjelmiin. Useimmat EU:n toimielimet järjestävät 3–5 kuukauden harjoittelujaksoja.

Kansalliset asiantuntijat

Kansalliset asiantuntijat ovat EU:n jäsenmaiden tai jonkin kansainvälisen organisaation palveluksessa olevia virkamiehiä tai muita julkishallinnon työntekijöitä, jotka työskentelevät tilapäisesti jonkin EU-toimielimen palveluksessa. Lisätietoa hakumahdollisuuksista saa pysyvistä EU-edustustoista.

Tilapäishenkilöstö

Joihinkin toimielimiin voidaan palkata myös tilapäishenkilöstöä enintään kuudeksi kuukaudeksi yleensä sihteeritehtäviin. Lisätietoa rekrytoinnista saa tilapäistä työvoimaa välittävistä paikallisista yrityksistä.

Tulkit

Euroopan parlamentilla, Euroopan komissiolla ja Euroopan unionin tuomioistuimella on kullakin omat tulkkausyksikkönsä, mutta niillä on yhteinen freelancetulkkien valintamenettely. Freelancetulkeiksi hakevien on läpäistävä akkreditointikoe. Vakinaisiksi virkamiehiksi hakevien on puolestaan osallistuttava Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämiin kilpailuihin.

Kääntäjät

EU:n toimielimet tarvitsevat kääntäjien ohella myös terminologeja, kieliteknologian asiantuntijoita, juristi-lingvistejä, editoijia, oikolukijoita sekä kulttuurienvälisten taitojen asiantuntijoita.

EU-asiantuntijat

EU:n toimielimet nimittävät ulkopuolisia asiantuntijoita avuksi avustushakemusten, hankkeiden ja tarjousten arvioimiseen sekä antamaan lausuntoja ja neuvoja yksittäisissä tapauksissa. Toimielimet ylläpitävät tietokantoja riippumattomista asiantuntijoista, joilla on toimielinten ja virastojen mahdollisesti tarvitsemaa erityisalojen pätevyyttä.

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät

Jos haluat työskennellä jossakin Euroopan parlamentin poliittisessa ryhmässä, ota yhteyttä johonkin parlamentissa edustettuna olevaan puolueeseen. EU:n toimielimet eivät vastaa kyseisistä työpaikoista.

Videogalleria