Skip to main content

Jobb och praktik vid EU:s institutioner

Rekrytering till EU:s institutioner

EU-institutionerna har fler än 40 000 anställda från de 27 medlemsländerna. Europeiska rekryteringsbyrån Epso anordnar uttagningsprov för att rekrytera personal för fasta och tillfälliga jobb. Epsos webbplats är första anhalten för den som vill arbeta för EU – där kan du läsa om urvalsprocessen och få tips på hur du förbereder dig inför uttagningsproven.

Många olika karriärmöjligheter

EU välkomnar ansökningar från människor med olika sorters bakgrund, så ett jobb vid EU:s institutioner innebär en varierande och mångkulturell arbetsmiljö.  För de flesta av tjänsterna måste du tala minst två EU-språk.

Varför ett EU-jobb?

Vid EU-institutionerna får du arbeta med viktiga frågor som berör oss alla, som klimatfrågor, migration, säkerhetsfrågor, handel och mobilkommunikation. Du kan också jobba hos någon av EU:s byråer runtom i Europa eller på delegationerna i övriga världen.

Jobbprofiler vid EU-institutionerna

Om du arbetar för EU finns det många olika karriärmöjligheter beroende på din bakgrund. Du kan arbeta med bland annat revision, kommunikation, ekonomi och statistik, EU-förvaltning, utrikespolitik, finans, informationsteknik, språk (översättning och tolkning) och juridik.

Se EU-insitutionernas jobbprofiler

Olika anställningsformer och hur du söker

EU anställer fast anställda (tjänstemän), kontraktsanställda och tillfälligt anställda och erbjuder också praktikplatser. Man anlitar också experter inom olika områden.

Fast anställda

Fast anställda (tjänstemän) klassificeras antingen som handläggare (AD) eller som assistenter (AST).

Handläggare arbetar i allmänhet med att utforma politiken, se till att EU-lagstiftningen följs och med att göra analyser och ge råd inom specifika områden. För att göra ett uttagningsprov för handläggare måste du ha en universitets- eller högskoleexamen motsvarande minst tre års heltidsstudier.

Assistenter (AST) har normalt en stödfunktion och spelar en viktig roll i EU-institutionernas interna förvaltning. För att göra ett uttagningsprov för assistenter måste du ha minst ha en studentexamen.

Kontraktsanställda

Kontraktsanställda rekryteras för olika typer av manuellt eller administrativt arbete. Anställningstiden är i regel begränsad till 6–12 månader.

Tillfälligt anställda

Tillfälligt anställda rekryteras för specialiserade eller tillfälliga arbetsuppgifter och anställs i upp till sex år.

Praktikanter

Varje år får omkring 1 900 unga nyutexaminerade möjligheten att delta i EU:s praktikantprogram. De flesta EU-institutioner erbjuder praktikplatser och praktiken varar mellan tre och fem månader.

Utsända nationella experter

Utsända nationella experter är tjänstemän eller offentliganställda från medlemsländerna eller internationella organisationer som tillfälligt anställs av en EU-institution. Vänd dig till ditt lands ständiga representation vid EU om du vill veta mer.

Extraanställda

Vissa institutioner anlitar också lokal extraanställd personal i upp till sex månader, främst för sekreterarjobb. Kontakta lokala bemanningsföretag om du vill veta mer.

Tolkar

Europaparlamentet, EU-kommissionen och EU-domstolen har alla sina egna tolkavdelningar, men urvalsprocessen för att anställa frilanstolkar är gemensam. För att få arbeta som frilanstolk måste du klara ett ackrediteringsprov. För att bli fast anställd tolk måste du göra ett uttagningsprov som EU:s rekryteringsbyrå Epso anordnar.

Översättare och andra språkexperter

EU-institutionerna behöver också översättare, terminologer, språkteknikspecialister, juristlingvister, redaktörer, korrekturläsare och språkexperter med interkulturell inriktning.

Expertdatabaser

EU-institutionerna utser externa experter som bedömer bidragsansökningar, projekt och anbud och som kan yttra sig och ge råd i särskilda frågor. EU har databaser med oberoende experter som kan bistå EU:s institutioner och byråer inom specifika områden.

Europaparlamentets politiska grupper

Kontakta ett av parlamentets politiska partier om du vill arbeta för en av de politiska grupperna. Dessa tjänster utlyses inte av EU-institutionerna.

Videoklipp