Skip to main content

Varnost hrane v EU

Zagotavljanje varnih živil od vil do vilic

Varovanje zdravja je cilj vseh predpisov in standardov na področju kmetijstva, živinoreje in proizvodnje hrane. Obsežna zakonodaja EU zajema celotno verigo proizvodnje in predelave živil v EU ter uvoženo in izvoženo blago.

Države EU so sprejele usklajene standarde in izvajajo nadzor za njihovo uveljavljanje. EU pregleduje uporabo in učinkovitost predpisov in kontrol ter pristojnim organom EU in mednarodnim organom omogoča usposabljanje.

Politika EU na področju varnosti hrane in povezani ukrepi se osredotočajo na štiri glavna področja varstva:

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) zagotavlja neodvisne ocene in znanstvene nasvete, ki se upoštevajo pri oblikovanju standardov varnosti hrane

Sorodna področja EU