Skip to main content

Säkra livsmedel från jord till bord

Att skydda hälsan är ett mål för alla EU:s lagar och standarder för jordbruk, djurhållning och livsmedelsproduktion. EU:s regelverk omfattar hela livsmedelskedjan i EU och gäller även varor som importeras och exporteras.

EU-länderna genomför dessa gemensamma standarder och ser till att de följs. EU granskar hur lagarna och kontrollerna används och fungerar och håller kurser för ansvariga myndigheter i EU och övriga världen.

EU:s politik för livsmedelssäkerhet är inriktad på fyra huvudområden:

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) gör riskbedömningar och ger oberoende vetenskapliga råd som underlag till EU:s standarder för livsmedelssäkerhet.

Närliggande politikområden