Põhisisu juurde

Toiduohutus ELis

Kuidas jõuab ohutu toit põllult meie lauale?

Tervise kaitse on kõigi ELi õigusaktide ning põllumajandus-, loomakasvatus-, ja toidutootmissektorites kehtestatud standardite eesmärk. Kogu ELis kohaldatav ulatuslik õigusaktide kogum hõlmab kogu toiduainete tootmise ja töötlemise ahelat ELis, samuti ka imporditavaid ja eksporditavaid kaupu.

ELi riigid rakendavad ühtlustatud standardeid ja kehtestavad kontrolle nende jõustamiseks. EL kontrollib nende õigusaktide ja kontrollide kohaldamist ja tõhusust ning võimaldab teemakohaseid koolitusi pädevatele ELi ja rahvusvahelistele ametiasutustele.

ELi toiduohutuspoliitika ja meetmed keskenduvad neljale peamisele kaitsevaldkonnale:

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) esitab sõltumatud riskihindamised ja teaduslikud nõuanded ELi toiduohutusstandardite koostamiseks.