Skip to main content

Elujõulised maapiirkonnad ja kvaliteetsed põllumajandustooted

Ülemaailmne toiduainete tootmine peaks 2050. aastaks kahekordistuma, et toita ära kasvav elanikkond ja katta muutuvatest toitumisharjumustest tulenev nõudlus. Seda takistavad kliimamuutuste mõju bioloogilisele mitmekesisusele, pinnasele ja vee kvaliteedile ning üleilmse turu nõudmised.

ELi põllumajanduspoliitika on viimastel aastakümnetel oluliselt muutunud, et aidata põllumajandustootjatel nende probleemidega toime tulla ning reageerida inimeste muutunud suhtumisele ja ootustele. ELi põllumajanduspoliitika hõlmab paljusid valdkondi, sealhulgas toidu kvaliteeti, jälgitavust, kaubandust ja ELi põllumajandustoodete edendamist. EL toetab oma põllumajandustootjaid rahaliselt ning julgustab kasutama säästvaid ja keskkonnahoidlikke tavasid, investeerides samal ajal ka maapiirkondade arengusse.

ELi institutsioonid teevad toidu- ja põllumajanduspoliitika kujundamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise alal koostööd. Riiklikud ja kohalikud ametiasutused rakendavad ELi tasandil kokku lepitud seadusi. ELi eelarve vahendusel tehakse vahendid liikmesriikidele kättesaadavaks vastavalt ELi tasandil kehtestatud eeskirjadele. Samuti jälgib EL õigusaktide kohaldamist, nende tõhusust ja koordineerib nendesse muudatuste tegemist.

Põllumajanduse ja toiduga seotud tööstusharud ja teenused annavad ELis tööd enam kui 44 miljonile inimesele, sealhulgas põllumajandussektori enda sees püsivat tööd 20 miljonile inimesele. Tänu vaheldusrikastele ilmastikutingimustele, viljakale mullale, põllumajandustootjate tehnilistele oskustele ja toodete kvaliteedile, on EL üks maailma juhtivaid põllumajandustoodete tootjaid ja eksportijaid.

Seonduvad teemad