Skip to main content

Elävä maaseutu ja laadukkaat maataloustuotteet

Väestön kasvun ja muuttuvien ruokailutottumusten vuoksi maailman elintarviketuotannon on kaksinkertaistuttava vuoteen 2050 mennessä, jotta kaikki kyetään ravitsemaan. Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen sekä maaperän ja veden laatuun on otettava huomioon, samoin kuin globaalien markkinoiden tarpeet.

EU:n maatalouspolitiikkaan on viime vuosikymmeninä on tehty huomattavia muutoksia, joilla maanviljelijöitä on autettu vastaamaan näihin haasteisiin sekä muuttuviin asenteisiin ja odotuksiin. EU:n maatalouspolitiikka kattaa monenlaisia aloja, kuten EU:n maataloustuotteiden kauppa ja myynninedistäminen sekä elintarvikkeiden laadusta ja jäljitettävyydestä huolehtiminen. EU tukee viljelijöitä taloudellisesti ja kannustaa heitä kestäviin ja ympäristöystävällisiin käytäntöihin. EU myös investoi maaseutualueiden kehittämiseen.

EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä elintarvike- ja maatalouspolitiikan suunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin aloilla. Kansalliset ja paikalliset viranomaiset huolehtivat EU:n tasolla sovitun lainsäädännön täytäntöönpanosta. Maat voivat saada EU:n tasolla sovittujen sääntöjen mukaista tukea EU:n talousarviosta. EU myös valvoo lainsäädännön soveltamista ja tehokkuutta sekä koordinoi siihen tehtäviä muutoksia.

Maatalouteen ja elintarvikkeisiin liittyvä tuotantoteollisuus ja palvelualat työllistävät yhteensä yli 44 miljoonaa henkeä, joista 20 miljoonaa on suoraan maataloussektorilla. EU on vaihtelevan ilmastonsa, hedelmällisen maaperänsä sekä ammattitaitoisten viljelijöiden ja heidän korkealaatuisten tuotteidensa ansiosta maataloustuotteiden johtavia tuottajia ja viejiä maailmassa.