Skip to main content

Livlige landdistrikter og landbrugsprodukter af høj kvalitet

Verdens fødevareproduktion skal fordobles inden 2050 for at sikre mad til en voksende befolkning og tage hensyn til nye kostvaner. Fødevareproduktionen udfordres af klimaforandringernes påvirkning af biodiversiteten og jord- og vandkvaliteten og af efterspørgslen på det globale marked.

EU's landbrugspolitik har gennemgået væsentlige ændringer i løbet af de seneste årtier for at hjælpe landbrugerne med at klare disse udfordringer og imødegå folks skiftende holdninger og forventninger. EU's landbrugspolitik dækker en bred vifte af områder som fødevarekvalitet, sporbarhed, handel og salgsfremstød for EU's landbrugsprodukter. EU støtter landbrugerne økonomisk og tilskynder til en bæredygtig og miljøvenlig praksis, samtidig med at der investeres i udvikling af landdistrikterne.

EU's institutioner samarbejder om beslutningstagningen på landsbrugs- og fødevareområdet og gennemfører, overvåger og evaluerer politikken i fælleskab. Nationale og lokale myndigheder gennemfører de love, der indføres på EU-niveau. Gennem EU-budgettet stilles der midler til rådighed for medlemslandene i overensstemmelse med reglerne på EU-plan. EU koordinerer også lovændringer og fører tilsyn med, hvordan lovene anvendes, og hvor effektive de er.

Landbruget og fødevarerelaterede industrier og tjenesteydelser tegner sig for over 44 millioner job i EU, og beskæftiger herunder 20 millioner mennesker i selve landbrugssektoren. Takket være EU's varierede klima og frugtbare jord, de europæiske landmænds tekniske færdigheder og kvaliteten af deres produkter er EU en af verdens førende producenter og eksportører af landbrugsprodukter.

Relaterede EU-emner