Pereiti prie pagrindinio turinio

Gyvybingos kaimo vietovės ir kokybiški žemės ūkio produktai

Iki 2050 m. pasaulinė maisto produktų gamyba turi padvigubėti, kad būtų patenkinti gausėjančių gyventojų poreikiai ir atsižvelgta į mitybos įpročių kaitą. Maisto produktų gamybai įtakos turi klimato kaitos poveikis biologinei įvairovei, dirvožemiui ir vandens kokybei, taip pat pasaulinės rinkos paklausa.

Pastaraisiais dešimtmečiais ES žemės ūkio politika iš esmės pasikeitė, kad ūkininkams būtų lengviau įveikti šiuos sunkumus ir prisitaikyti prie gyventojų įpročių ir lūkesčių kaitos. ES žemės ūkio politika apima įvairias sritis, įskaitant maisto produktų kokybę, atsekamumą, prekybą ir ES žemės ūkio produktų skatinimą. ES finansiškai remia savo ūkininkus ir skatina tvarius bei aplinką tausojančius ūkininkavimo metodus, kartu investuodama į kaimo vietovių plėtrą.

ES institucijos bendradarbiauja maisto ir žemės ūkio politikos kūrimo, įgyvendinimo, kontrolės ir vertinimo srityse. Nacionalinės ir vietos valdžios institucijos įgyvendina ES lygmeniu sutartus teisės aktus. Valstybėms narėms ES biudžete numatoma lėšų, kurios skirstomos laikantis ES lygmeniu nustatytų taisyklių. ES taip pat stebi, kaip taikomi teisės aktai, kiek jie yra veiksmingi ir koordinuoja pakeitimus.

Su žemės ūkiu ir su maistu susijusiose ES pramonės šakose ir paslaugų sektoriuje yra per 44 mln. darbo vietų, įskaitant 20 mln. nuolatinių darbuotojų pačiame žemės ūkio sektoriuje. Dėl įvairaus klimato, derlingo dirvožemio, ūkininkų techninių įgūdžių ir produktų kokybės ES patenka tarp pirmaujančių pasaulio žemės ūkio produktų gamintojų ir eksportuotojų.

Susijusios ES temos