Direct naar de inhoud

Een levendig platteland en landbouwproducten van hoge kwaliteit

De wereldwijde voedselproductie moet tegen 2050 verdubbelen om tegemoet te komen aan de bevolkingsgroei en veranderende voedingsgewoonten. Daarnaast kampen boeren met de gevolgen van de klimaatverandering voor de biodiversiteit en de bodem- en waterkwaliteit, en moeten ze voldoen aan de eisen van de wereldmarkt.

Het EU-landbouwbeleid is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd om boeren te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden en zich aan te passen aan de veranderende gewoonten en verwachtingen van de consument. Dit beleid omvat een breed scala aan gebieden, waaronder voedselkwaliteit, traceerbaarheid, handel en de reclame voor EU-landbouwproducten. De EU steunt boeren financieel en stimuleert duurzame en milieuvriendelijke werkwijzen. Daarnaast investeert zij in plattelandsontwikkeling.

De EU-instellingen werken samen aan beleidsvorming op het gebied van voedsel en landbouw en de uitvoering, monitoring en evaluatie daarvan. Nationale en lokale overheden voeren de op EU-niveau vastgestelde wetgeving uit. Via de EU-begroting wordt hiervoor geld aan de EU-landen beschikbaar gesteld. De EU houdt in het oog hoe de wetgeving wordt toegepast, hoe effectief deze is. Daarnaast coördineert zij de wijzigingen van de wetgeving.

De landbouw en aanverwante bedrijfstakken en diensten zijn goed voor zo'n 44 miljoen banen in de EU, waaronder zo'n 20 miljoen in de landbouwsector zelf. Dankzij het gevarieerde klimaat, de vruchtbare bodem, de technische vaardigheden van de boeren en de kwaliteit van de producten behoort de EU tot de grootste producenten en exporteurs van landbouwproducten ter wereld.

Verwante EU-thema's