Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ

Ασφαλή τρόφιμα από το αγρόκτημα μέχρι το τραπέζι

Στόχος του συνόλου της νομοθεσίας και των προτύπων που έχει θεσπίσει η ΕΕ στους τομείς της γεωργίας, της εκτροφής ζώων και της παραγωγής τροφίμων είναι η προστασία της υγείας. Ένα εκτενές σύνολο νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων στο εσωτερικό της ΕΕ καθώς και τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα.

Οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν αυτά τα εναρμονισμένα πρότυπα και καθιερώνουν ελέγχους για την επιβολή τους. Η ΕΕ ελέγχει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και των ελέγχων, και παράλληλα παρέχει κατάρτιση στις αρμόδιες ενωσιακές και διεθνείς αρχές.

Η πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και οι δράσεις της επικεντρώνονται σε 4 κύριους τομείς προστασίας:

Η Ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) παρέχει ανεξάρτητες αξιολογήσεις κινδύνου και επιστημονικές συμβουλές με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τα πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων.

Συναφή θέματα ΕΕ