Skip to main content

Bezpečnost potravin v EU

Zdravotně nezávadné potraviny – od zemědělce až ke spotřebiteli

Většina právních předpisů a norem EU v odvětví zemědělství, chovu zvířat a produkce potravin slouží k ochraně zdraví lidí i zvířat. Celý řetězec výroby a zpracování potravin v EU, jakož i dovoz a vývoz zboží, ošetřuje rozsáhlý soubor evropských právních předpisů.

Na uplatňování a prosazování těchto harmonizovaných norem dohlížejí jednotlivé členské státy EU. Orgány EU provádějí audit týkající se uplatňování a účinnosti právních předpisů a státního dohledu (kontrol) a také nabízejí odbornou přípravu odpovědným evropským a mezinárodním orgánům.

Politika a činnost EU v oblasti bezpečnosti potravin se soustředí na 4 hlavní oblasti:

Nezávislá posouzení rizik a vědecká doporučení ohledně bezpečnosti potravin poskytuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).