Põhisisu juurde

Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Tehnoloogia areng, globaliseerumine ja demograafilised muutused mõjutavad pidevalt eurooplaste elu- ja tööviise. EL töötab sellega seotud probleemide lahendamiseks aktiivselt välja poliitikat ja seadusandlikke ettepanekuid.

Euroopa sotsiaalõiguste samba abil soovib EL kaitsta kodanike õigusi, tagades:

  • võrdsed võimalused ja juurdepääsu tööturule
  • õiglased töötingimused
  • sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse

ELi rahaline toetus aitab avaliku ja erasektori organisatsioonidel rakendada ja parandada tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat ning rahastada projekte, mis toetavad nende praegusi ja tulevasi kodanikke.

ELi tööhõivealaste õigusaktidega tagatakse miinimumstandardid kõigi ELis elavate ja töötavate inimeste kaitseks. Samuti on konkreetsete ELi eeskirjade eesmärk teha kodanike jaoks lihtsamaks elamine ja töötamine teistes ELi riikides, kaitstes samal ajal nende sotsiaalkindlustusõigusi, nagu tervisekindlustus ja hüvitised.