Skip to main content

Základní fakta a čísla

Uspořádání

Jak jsou vynakládány prostředky z rozpočtu EU, jaká je její organizační struktura, které země používají euro a které země jsou členy schengenského prostoru volného pohybu osob.

Hospodářství

EU je jednotným trhem, na němž členské státy obchodují mezi sebou a s okolním světem

Život v EU

Informace o velikosti a počtu obyvatel zemí EU, kvalitě života a vzdělání, jakož i kvalitě dopravních a energetických systémů.