Přejít na hlavní obsah
Decentralizovaná agentura

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

ACER

Agentura ACER zajišťuje řádné fungování jednotného evropského trhu s elektřinou a zemním plynem. Napomáhá vnitrostátním regulačním orgánům při plnění jejich regulačních funkcí na evropské úrovni a v případě potřeby koordinuje jejich práci.

Mezi úkoly agentury patří:

  • doplňovat a koordinovat práci vnitrostátních regulačních orgánů
  • napomáhat při vytváření předpisů týkajících se evropské energetické sítě
  • v případě potřeby přijímat závazná individuální rozhodnutí o podmínkách pro přístup a bezpečnost provozu přeshraniční infrastruktury
  • poskytovat poradenství evropským orgánům v otázkách týkajících se elektřiny a zemního plynu
  • monitorovat vnitřní trhy s elektřinou a zemním plynem a podávat zprávy o svých zjištěních
  • sledovat velkoobchodní trhy s energií a přitom odhalovat či zamezovat zneužívání trhu, a to v úzké spolupráci s vnitrostátními regulačními orgány (tuto funkci agentura převzala v roce 2012 podle nařízení EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT).

Viz také

Adresář EU „Kdo je kdo“

Kontakt

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Jméno/Název
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
Internetové stránky
https://www.acer.europa.eu
E-mail
infoatacer [dot] europa [dot] eu
Telefonní číslo
+386 8 205 34 00
Číslo faxu
+386 8 205 34 13
Poštovní adresa
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovinsko