Skip to main content
Hajautettu virasto

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

ACER

ACER auttaa varmistamaan, että EU:n kaasu- ja sähköalan sisämarkkinat toimivat tehokkaasti. Se avustaa kansallisia sääntelyviranomaisia sääntelytehtävän suorittamisessa EU-tasolla ja tarvittaessa koordinoi niiden työskentelyä.

ACERin tehtävänä on erityisesti

  • täydentää ja koordinoida kansallisten sääntelyviranomaisten työskentelyä
  • avustaa eurooppalaisia verkkoja koskevien sääntöjen valmistelussa
  • tehdä tarvittaessa sitovia yksittäisiä päätöksiä rajat ylittävän infrastruktuurin käyttöehdoista ja -turvallisuudesta
  • antaa asiantuntijalausuntoja EU:n toimielimille sähköön ja kaasuun liittyvissä asioissa
  • seurata sähkön ja kaasun sisämarkkinoita ja raportoida havainnoistaan
  • valvoa yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa energian tukkumarkkinoita niiden väärinkäytön havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi (virasto aloitti tämän tehtävän vuonna 2012 energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun asetuksen (EU) N:o 1227/2011 (nk. REMIT-asetus) mukaisesti.

Ks. myös

EU:n virallinen hakemisto "Whoiswho"

Yhteydenotot

Nimi
Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)
Verkkosivusto
https://www.acer.europa.eu
Sähköposti
Puhelinnumero
+386 8 205 34 00
Faksinumero
+386 8 205 34 13
Postiosoite
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia