Skip to main content

Institution and bodies profiles

Filtrer efter

Institution and bodies profiles (76)

RSS
Viser resultaterne 20 til 40
 • Decentralt agentur

EBA

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed arbejder på at gennemføre standardregler for regulering af og tilsyn med banker i alle EU-lande.

Websted
http://www.eba.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+33 (0)1 86 52 70 00
Adresse
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
 • EU-institution

ECB

Den Europæiske Centralbank forvalter euroen og gennemfører EU's økonomiske og monetære politik.

Websted
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Telefonnummer
+49 69 13 44 0
Adresse
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
 • Decentralt agentur

ECDC

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme hjælper med at forberede EU's regeringer på at standse spredningen af smitsomme sygdomme.

Websted
https://ecdc.europa.eu/en/home
E-mail
Telefonnummer
+46 8 586 010 00
Adresse
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
 • Decentralt agentur

ECHA

Det Europæiske Kemikalieagentur gennemfører EU's kemikalielovgivning.

Websted
https://echa.europa.eu/en/home
Telefonnummer
+358 9 6861 80
Adresse
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
 • Agentur af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

EDA

Det Europæiske Forsvarsagentur hjælper EU-landene (undtagen Danmark) med at forbedre deres forsvarskapacitet.

Websted
https://www.eda.europa.eu/
Telefonnummer
+32 2 504 28 00
Adresse
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • EU-organ

EDPS

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at EU's institutioner og organer beskytter personoplysninger i forbindelse med databehandling.

Websted
https://edps.europa.eu/_en
Telefonnummer
+32 2 283 19 00
Adresse
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralt agentur

EEA

Det Europæiske Miljøagentur stiller uafhængig information til rådighed for EU-landene om udvikling og evaluering af miljøpolitikker.

Websted
http://www.eea.europa.eu/
Telefonnummer
+45 33 36 71 00
Adresse
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
 • Decentralt agentur

EFCA

EU-Fiskerikontrolagenturet fremmer fælles standarder for kontrol, inspektion og overvågning inden for rammerne af EU's fælles fiskeripolitik.

Websted
http://www.efca.europa.eu/en
Telefonnummer
+34 986 12 06 10
Adresse
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
 • Decentralt agentur

EFSA

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet leverer uafhængige videnskabelige data og rådgivning om mulige risici i fødevarekæden.

Websted
https://www.efsa.europa.eu/
Telefonnummer
+39 0521 036 111
Adresse
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • EU-organ

EIB

I kraft af sin rolle som EU's klimabank yder EIB finansiering og ekspertrådgivning til projekter, der beskæftiger sig med klimaforandringer, fremmer europæisk integration, fremmer udviklingen af EU og støtter EU-politikker i over 160 lande.

Websted
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefonnummer
+352 43 79 1
Adresse
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
 • Decentralt agentur

EIGE

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder støtter bestræbelserne på at skabe ligestilling mellem kønnene i EU.

Websted
http://eige.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+370 5 215 7400
Adresse
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Decentralt agentur

EIOPA

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger rådgiver EU-institutionerne om, hvordan man opretholder et effektivt og stabilt finansielt system.

Websted
https://eiopa.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adresse
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Andet agentur

EIT

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi har til formål at øge innovationen gennem samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Websted
http://eit.europa.eu/
Telefonnummer
+36 14 819 300
Adresse
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Decentralt agentur

ELA

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed sikrer, at grænseoverskridende arbejds- og socialsikringsregler anvendes korrekt i EU.

 • Decentralt agentur

EMA

Det Europæiske Lægemiddelagentur beskytter og fremmer menneskers og dyrs sundhed ved at evaluere og overvåge lægemidler i EU.

Websted
https://www.ema.europa.eu/en
Telefonnummer
+31 88 781 6000
Adresse
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Decentralt agentur

EMCDDA

EMCDDA forsyner EU med uafhængige oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug, så lovgiverne kan udarbejde effektive narkotikapolitikker.

Websted
http://www.emcdda.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+351 21 121 02 00
Adresse
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Decentralt agentur

EMSA

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed stiller viden og ekspertise til rådighed for at forbedre søfartssikkerheden og mindske forureningen.

Websted
http://www.emsa.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+351 21 1209 200
Adresse
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Decentralt agentur

ENISA

Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) har til opgave at sikre et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Europa.

Websted
http://www.enisa.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+30 28 14 40 9711
Adresse
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • EU-organ

EØSU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er et rådgivende EU-organ, der afgiver udtalelser til de øvrige EU-institutioner.

Websted
https://www.eesc.europa.eu/
Telefonnummer
+32 2 546 90 11
Adresse
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • EU’s interinstitutionelle tjeneste

EPSO

EPSO gennemfører udvælgelsesprøver af høj kvalitet i forbindelse med rekruttering af personale til EU's institutioner, organer og agenturer.

Websted
https://epso.europa.eu/en
Telefonnummer
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adresse
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium