Skip to main content

Institution and bodies profiles

Filtrer efter

Institution and bodies profiles (76)

RSS
Viser resultaterne 20 til 40
Decentralt agentur

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed arbejder på at gennemføre standardregler for regulering af og tilsyn med banker i alle EU-lande.

Websted
http://www.eba.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+33 (0)1 86 52 70 00
Adresse
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
EU-institution

Den Europæiske Centralbank forvalter euroen og gennemfører EU's økonomiske og monetære politik.

Websted
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Telefonnummer
+49 69 13 44 0
Adresse
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
Decentralt agentur

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme hjælper med at forberede EU's regeringer på at standse spredningen af smitsomme sygdomme.

Websted
https://ecdc.europa.eu/en/home
E-mail
Telefonnummer
+46 8 586 010 00
Adresse
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Decentralt agentur

Det Europæiske Kemikalieagentur gennemfører EU's kemikalielovgivning.

Websted
https://echa.europa.eu/en/home
Telefonnummer
+358 9 6861 80
Adresse
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Agentur af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Det Europæiske Forsvarsagentur hjælper EU-landene (undtagen Danmark) med at forbedre deres forsvarskapacitet.

Websted
https://www.eda.europa.eu/
Telefonnummer
+32 2 504 28 00
Adresse
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU-organ

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at EU's institutioner og organer beskytter personoplysninger i forbindelse med databehandling.

Websted
https://edps.europa.eu/_en
Telefonnummer
+32 2 283 19 00
Adresse
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralt agentur

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Websted
http://www.eea.europa.eu/
Telefonnummer
+45 33 36 71 00
Adresse
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Decentralt agentur

EU-Fiskerikontrolagenturet fremmer fælles standarder for kontrol, inspektion og overvågning inden for rammerne af EU's fælles fiskeripolitik.

Websted
http://www.efca.europa.eu/en
Telefonnummer
+34 986 12 06 10
Adresse
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Decentralt agentur

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet leverer uafhængige videnskabelige data og rådgivning om mulige risici i fødevarekæden.

Websted
https://www.efsa.europa.eu/
Telefonnummer
+39 0521 036 111
Adresse
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
EU-organ

I kraft af sin rolle som EU's klimabank yder EIB finansiering og ekspertrådgivning til projekter, der beskæftiger sig med klimaforandringer, fremmer europæisk integration, fremmer udviklingen af EU og støtter EU-politikker i over 160 lande.

Websted
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefonnummer
+352 43 79 1
Adresse
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
Decentralt agentur

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder støtter bestræbelserne på at skabe ligestilling mellem kønnene i EU.

Websted
http://eige.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+370 5 215 7400
Adresse
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
Decentralt agentur

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger rådgiver EU-institutionerne om, hvordan man opretholder et effektivt og stabilt finansielt system.

Websted
https://eiopa.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adresse
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Andet agentur

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi har til formål at øge innovationen gennem samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Websted
http://eit.europa.eu/
Telefonnummer
+36 14 819 300
Adresse
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
Decentralt agentur

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed sikrer, at grænseoverskridende arbejds- og socialsikringsregler anvendes korrekt i EU.

Decentralt agentur

Det Europæiske Lægemiddelagentur beskytter og fremmer menneskers og dyrs sundhed ved at evaluere og overvåge lægemidler i EU.

Websted
https://www.ema.europa.eu/en
Telefonnummer
+31 88 781 6000
Adresse
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Decentralt agentur

EMCDDA forsyner EU med uafhængige oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug, så lovgiverne kan udarbejde effektive narkotikapolitikker.

Websted
http://www.emcdda.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+351 21 121 02 00
Adresse
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
Decentralt agentur

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed stiller viden og ekspertise til rådighed for at forbedre søfartssikkerheden og mindske forureningen.

Websted
http://www.emsa.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+351 21 1209 200
Adresse
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
Decentralt agentur

Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) har til opgave at sikre et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Europa.

Websted
http://www.enisa.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+30 28 14 40 9711
Adresse
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
EU-organ

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er et rådgivende EU-organ, der afgiver udtalelser til de øvrige EU-institutioner.

Websted
https://www.eesc.europa.eu/
Telefonnummer
+32 2 546 90 11
Adresse
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU’s interinstitutionelle tjeneste

EPSO gennemfører udvælgelsesprøver af høj kvalitet i forbindelse med rekruttering af personale til EU's institutioner, organer og agenturer.

Websted
https://epso.europa.eu/en
Telefonnummer
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adresse
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium