Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναζήτηση όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ

Φιλτράρισμα ανά

Αναζήτηση όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ (76)

RSS
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 20 έως 40
Single Resolution Board
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ)

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θεσπίζει τυποποιημένους κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές ρυθμίσεις για την εξυγίανση τραπεζών στην ΕΕ.

Ιστότοπος
https://www.srb.europa.eu/en
Διεύθυνση
Treurenberg 22, 1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο
European Defence Agency - Logo
 • Οργανισμός της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας

ΕΟΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας στηρίζει όλες τις χώρες της ΕΕ στη βελτίωση των αμυντικών ικανοτήτων τους.

Ιστότοπος
https://www.eda.europa.eu/
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 504 28 00
Διεύθυνση
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ/EIOPA)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο διατήρησης ενός αποτελεσματικού και σταθερού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ιστότοπος
https://www.eiopa.europa.eu/
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+49 (0) 69 95 11 19 20
Διεύθυνση
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Γερμανία
European Labour Authority
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των διασυνοριακών κανόνων εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ.

logo of European Banking Authority
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εργάζεται για την εφαρμογή τυποποιημένων κανόνων για την τραπεζική ρύθμιση και εποπτεία σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ιστότοπος
https://www.eba.europa.eu/languages/home_el/
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+33 (0)1 86 52 70 00
Διεύθυνση
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Γαλλία
European Public Prosecutor’s Office logo
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, αρμόδιο να ερευνά, να διώκει και να παραπέμπει ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

European Commission - Logo
 • Θεσμικό όργανο της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νόμους, διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και διαχειρίζεται τα προγράμματα δαπανών της ΕΕ.

Ιστότοπος
https://commission.europa.eu/index_el
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 299 11 11
Διεύθυνση
Rue de la Loi/Westraat 200, 1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο
European Committee of the Regions - Logo
 • Όργανο της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι μια συνέλευση που συμβουλεύει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με τους νόμους που επηρεάζουν τις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ.

Ιστότοπος
https://cor.europa.eu/el
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 282 22 11
Διεύθυνση
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
European Central Bank - Logo
 • Θεσμικό όργανο της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ευρώ και εφαρμόζει την οικονομική και νομισματική πολιτική της ΕΕ.

Ιστότοπος
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.el.html
Αριθμός τηλεφώνου
+49 69 13 44 0
Διεύθυνση
Sonnemannstrasse 20, 60314 Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main), Γερμανία
European Economic and Social Committee - Logo
 • Όργανο της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ που γνωμοδοτεί προς τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ιστότοπος
https://www.eesc.europa.eu/el
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 546 90 11
Διεύθυνση
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
Logo of European School of Administration
 • Διοργανική υπηρεσία της ΕΕ
 • EUSA

Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Η Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (EuSA) παρέχει ειδική κατάρτιση για τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ.

Ιστότοπος
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executiv…
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+ 32 (0)2 29 68 323
Διεύθυνση
Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Rue Philippe le Bon, 3 (PLB3 06), 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο
European Investment Bank - Logo
 • Όργανο της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Ως κλιματική τράπεζα της ΕΕ, η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση και συμβουλές εμπειρογνωμόνων για έργα που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή, προωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προάγουν την ανάπτυξη της ΕΕ και στηρίζουν τις πολιτικές της ΕΕ σε περισσότερες από 160 χώρες.

Ιστότοπος
https://www.eib.org/en/index.htm
Αριθμός τηλεφώνου
+352 43 79 1
Διεύθυνση
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο
logo of European Fisheries Control Agency
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας προωθεί κοινά πρότυπα για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ.

Ιστότοπος
https://www.efca.europa.eu/en
Αριθμός τηλεφώνου
+34 986 12 06 10
Διεύθυνση
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Ισπανία
Logo of European Training Foundation
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στηρίζει τις χώρες-εταίρους της ΕΕ στη μεταρρύθμιση των συστημάτων τους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ιστότοπος
https://www.etf.europa.eu/el/translated-content/documents/
Αριθμός τηλεφώνου
+39 011 630 22 22
Διεύθυνση
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Ιταλία
European Court of Auditors - Logo
 • Θεσμικό όργανο της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ καταχωρίζονται ορθά και ότι όλα τα κεφάλαια εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Ιστότοπος
https://www.eca.europa.eu/el
Αριθμός τηλεφώνου
+352 4398 1
Διεύθυνση
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο
Logo of European Institute for Gender Equality
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων στηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην ΕΕ.

Ιστότοπος
https://eige.europa.eu/
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+370 5 215 7400
Διεύθυνση
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Λιθουανία
Logo of European Institute of Innovation and Technology
 • Λοιπός οργανισμός

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας αποσκοπεί στην αύξηση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Ιστότοπος
https://eit.europa.eu/
Αριθμός τηλεφώνου
+36 14 819 300
Διεύθυνση
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Ουγγαρία
logo of CEDEFOP
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Το Cedefop βοηθά τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να αναπτύξουν και να καλύψουν ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης.

Ιστότοπος
https://www.cedefop.europa.eu/el
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+30 2310 490 111
Διεύθυνση
Eυρώπη 123, 57001 Θεσσαλονίκη (Πυλέα), Ελλάδα
Logo of European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

Το EMCDDA παρέχει στην ΕΕ ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, ώστε οι νομοθέτες να μπορούν να χαράξουν αποτελεσματικές πολιτικές για τα ναρκωτικά.

Ιστότοπος
https://www.emcdda.europa.eu/index_en
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+351 21 121 02 00
Διεύθυνση
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Πορτογαλία