Pāriet uz galveno saturu

Meklēt visas ES iestādes un struktūras

Atlasīt pēc

Meklēt visas ES iestādes un struktūras (76)

RSS
Tiek rādīts(i) 20 līdz 40 rezultāti
European Investment Bank - Logo
 • ES struktūra

EIB — būdama ES klimata banka — nodrošina finansējumu un ekspertu konsultācijas projektiem, kuri pievēršas ar klimata pārmaiņām saistītam problēmām, veicina Eiropas integrāciju, sekmē ES attīstību un atbalsta ES rīcībpolitikas vairāk nekā 160 valstīs.

Tīmekļvietne
https://www.eib.org/en/index.htm
Tālruņa numurs
+352 43 79 1
Adrese
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luksemburga, Luksemburga
European Commission - Logo
 • ES iestāde

Eiropas Komisija ierosina tiesību aktus, nodrošina ES tiesību aktu pareizu piemērošanu un pārvalda ES izdevumu programmas.

Tīmekļvietne
https://commission.europa.eu/index_lv
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija
European Ombudsman
 • ES struktūra

Eiropas Ombuds izmeklē sūdzības par pārkāpumiem, ko izdarījušas ES iestādes un struktūras.

Tīmekļvietne
https://www.ombudsman.europa.eu/lv/home/
Tālruņa numurs
+33 3 88 17 23 13
Adrese
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Francija
European Parliament - logo
 • ES iestāde

Eiropas Parlamentu veido pilsoņu tieši ievēlēti deputāti no katras ES valsts, kuri debatē par tiesību aktiem un tos groza.

Tīmekļvietne
https://www.europarl.europa.eu/portal/lv
Tālruņa numurs
+32 2 284 21 11
Adrese
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Beļģija
European Commission - Logo
 • Izpildaģentūra

Pētniecības izpildaģentūra ir pētniecības un inovācijas finansēšanas struktūra. Tā pārvalda ES pētniecības dotācijas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Authority for European Political Parties and European Political Foundations logo
 • Juridiska persona Eiropas Savienībā

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes uzdevums ir reģistrēt un kontrolēt Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskos fondus un vajadzības gadījumā piemērot tiem sankcijas.

European Public Prosecutor’s Office logo
 • Decentralizēta aģentūra

Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir neatkarīga ES struktūra, kas atbild par tādu noziegumu izmeklēšanu, kuri skar ES finanšu intereses, kā arī par kriminālvajāšanu un apsūdzības celšanu saistībā ar tiem.

European Committee of the Regions - Logo
 • ES struktūra

Reģionu komiteja ir asambleja, kas konsultē Eiropas iestādes par tiesību aktiem, kuri ietekmē ES pilsētas un reģionus.

Tīmekļvietne
https://cor.europa.eu/lv
Tālruņa numurs
+32 2 282 22 11
Adrese
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Beļģija
European Court of Auditors - Logo
 • ES iestāde

Eiropas Revīzijas palāta nodrošina, ka ES līdzekļi tiek pareizi uzskaitīti un ka visi līdzekļi tiek iegūti un izlietoti saskaņā ar ES finanšu noteikumiem.

Tīmekļvietne
https://www.eca.europa.eu/lv
Tālruņa numurs
+352 4398 1
Adrese
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luksemburga
Translation Centre for the Bodies of the European Union
 • Decentralizēta aģentūra
 • Tulkošanas centrs

Tulkošanas centrs sniedz tulkošanas pakalpojumus ES aģentūrām un struktūrām un sadarbojas ar citiem ES tulkošanas dienestiem.

Tīmekļvietne
https://cdt.europa.eu/lv
Tālruņa numurs
+352 421 71 11
Adrese
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luksemburga