Pāriet uz galveno saturu
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

Logo of European Food Safety Authority

Īss apraksts

 • Uzdevums: sniegt zinātniskas konsultācijas un ziņot par pašreizējiem un jaunatklātajiem riskiem pārtikas ķēdē.
 • Direktors: Bernhards Urls [ Bernhard Url ]
 • Dibināšanas gads: 2002
 • Darbinieku skaits: 435
 • Atrašanās vieta: Parma, Itālija
 • Tīmekļa vietne:EFSA 

Kāds ir EFSA uzdevums?

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ( EFSA ) nodrošina neatkarīgas zinātniskās konsultācijas par riskiem, kas saistīti ar pārtiku.

Šī iestāde konsultē par pašreizējiem un par jaunatklātajiem riskiem, kas saistīti ar pārtiku. Konsultācijas izmanto Eiropas tiesību aktu, noteikumu un politikas izstrādātāji, tādējādi aizsargājot patērētājus pārtikas ķēdē. Iestādes kompetencē ir:

 • pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums,
 • uzturs,
 • dzīvnieku veselība un labturība,
 • augu aizsardzība,
 • augu veselība.

EFSA darbībā ietilpst:

 • zinātnisko datu un ekspertu zināšanu apkopošana,
 • neatkarīgu un aktuāluzinātnisko konsultāciju sniegšana par pārtikas nekaitīgumu,
 • sabiedrības iepazīstināšana ar zinātniskā darba rezultātiem,
 • sadarbība ar ES valstīm, starptautiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām,
 • uzticēšanās vairošana ES pārtikas nekaitīguma sistēmā, sniedzot kvalitatīvas konsultācijas.

Kas ir ieguvēji?

 • Eiropas patērētāji, kuriem tiek nodrošināta augsta aizsardzība pret apdraudējumu pārtikas ķēdē un plaša informācija par šiem jautājumiem.  
 • ES iestādes un dalībvalstu valdības, kas nodarbojas ar sabiedrības veselības jautājumu pārvaldību un piešķir atļaujas pārtikas produktu un dzīvnieku barības lietošanai.

Skatīt arī

EFSA jaunumi 

EFSA pasākumi un sanāksmes 

Preses centrs 

EFSA Journal 

EFSA dokumenti un publikācijas 

Darbs 

EFSA zinātniskais process (soli pa solim)

Kontaktinformācija

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

Nosaukums
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Tīmekļvietne
https://www.efsa.europa.eu/en
Tālruņa numurs
+39 0521 036 111
Faksa numurs
+39 0521 036 110
Pasta adrese
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Itāija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi