Prejsť na hlavný obsah
Logo of European Food Safety Authority

Prehľad

 • Úloha: Poskytovať odborné poradenstvo a informovať o existujúcich a vznikajúcich rizikách v súvislosti s potravinovým reťazcom
 • Riaditeľ: Bernhard Url
 • Rok zriadenia: 2002
 • Počet zamestnancov: 435
 • Sídlo: Parma, Taliansko
 • Webové sídlo:EFSA 

Čo robí úrad EFSA?

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytuje nezávislé odborné poradenstvo o rizikách súvisiacich s potravinami.

EFSA informuje o existujúcich a vznikajúcich potravinových rizikách. Toto poradenstvo je podkladom pre právne predpisy, pravidlá a tvorbu politík v EÚ, čím pomáha chrániť spotrebiteľov pred rizikami v potravinovom reťazci. Do oblasti jeho právomocí patria:

 • bezpečnosť potravín a krmív,
 • výživa,
 • zdravie a dobré životné podmienky zvierat,
 • ochrana rastlín,
 • zdravie rastlín.

Činnosť úradu EFSA zahŕňa:

 • zhromažďovanie vedeckých údajov a poznatkov,
 • poskytovanie nezávisléhoaktuálnehoodborného poradenstva v oblasti bezpečnosti potravín,
 • sprístupňovanie odbornej činnosti verejnosti,
 • spolupráca s krajinami EÚ,medzinárodnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami,
 • posilňovanie dôvery v systém bezpečnosti potravín v EÚ poskytovaním spoľahlivého poradenstva.

Kto má z činnosti úradu osoh?

 • Európski spotrebitelia – patria medzi najlepšie chránených a informovaných spotrebiteľov, pokiaľ ide o riziká v potravinovom reťazci.  
 • Inštitúcie EÚ a vlády členských štátov, ktoré sú zodpovedné za riadenie otázok verejného zdravia a schvaľovanie používania potravín a krmív.

Klikni tiež na...

EFSA - aktuality 

EFSA - podujatia a stretnutia 

Tlačové stredisko 

Vestník EFSA (EFSA Journal) 

EFSA - dokumenty a publikácie 

Pracovné príležitosti 

EFSA - vedecký proces (podrobné informácie)

Kontakt

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Meno/Názov
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Webové sídlo
https://www.efsa.europa.eu/en
Telefónne číslo
+39 0521 036 111
Faxové číslo
+39 0521 036 110
Poštová adresa
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Taliansko
Sociálne médiá