Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Logo of European Food Safety Authority

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και ενημερώνει σχετικά με τους υφιστάμενους και τους αναδυόμενους κινδύνους που σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα
 • Διευθυντής: Bernhard Url
 • Έτος ίδρυσης: 2002
 • Αριθμός υπαλλήλων: 435
 • Έδρα: Πάρμα, Ιταλία
 • Ιστότοπος: EFSA 

Τι κάνει η EFSA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για κινδύνους που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Η EFSA εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με υπάρχοντες και αναδυόμενους κινδύνους στα τρόφιμα. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές αποτελούν τη βάση για τη θέσπιση νόμων και κανόνων καθώς και για τη χάραξη πολιτικών της ΕΕ, και με τον τρόπο αυτό προστατεύονται οι καταναλωτές από κινδύνους στην τροφική αλυσίδα. Το πεδίο της EFSA καλύπτει τους εξής τομείς:

 • ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών
 • διατροφή
 • υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων
 • φυτοπροστασία
 • υγεία των φυτών.

Το έργο της EFSA περιλαμβάνει:

 • συλλογή επιστημονικών δεδομένων και εμπειρογνωσίας
 • παροχή ανεξάρτητων, επικαιροποιημένων επιστημονικών συμβουλών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων
 • δημοσιοποίηση του επιστημονικού της έργου στο κοινό
 • συνεργασία με χώρες της ΕΕ, διεθνείς φορείς, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 • τόνωση της εμπιστοσύνης στο σύστημα ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ, μέσω της παροχής αξιόπιστων συμβουλών.

Ποιοι ωφελούνται

 • Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές – που είναι από τους πλέον προστατευμένους και ενημερωμένους στον κόσμο σχετικά με τους κινδύνους στην τροφική αλυσίδα  
 • Τα όργανα της ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις που διαχειρίζονται θέματα δημόσιας υγείας και εγκρίνουν τη χρήση τροφίμων και ζωοτροφών.

Επίσης

Ειδήσεις της ΕΑΑΤ 

Εκδηλώσεις και συνεδριάσεις της ΕΑΑΤ 

Κέντρο Τύπου 

Περιοδικό της ΕΑΑΤ 

Έγγραφα και εκδόσεις της ΕΑΑΤ 

Δυνατότητες σταδιοδρομίας 

Επιστημονική διαδικασία της ΕΑΑΤ (οδηγός βήμα-βήμα)

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Όνομα
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Ιστότοπος
https://www.efsa.europa.eu/en
Αριθμός τηλεφώνου
+39 0521 036 111
Αριθμός φαξ
+39 0521 036 110
Ταχυδρομική διεύθυνση
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Ιταλία
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης