Pereiti prie pagrindinio turinio
Logo of European Food Safety Authority

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikia mokslines konsultacijas ir praneša apie esamą ir naują su maisto grandine susijusią riziką.
 • Direktorius: Bernhard Url
 • Įsteigta: 2002 m.
 • Darbuotojų skaičius: 435
 • Vieta: Parma (Italija)
 • Interneto svetainė:EFSA 

Europos maisto saugos tarnybos veikla

Europos maisto saugos tarnyba teikia nepriklausomas mokslines konsultacijas dėl su maistu susijusios rizikos.

Tai gali būti ir esama, ir nauja rizika. Jomis remiamasi rengiant Europos teisės aktus, taisykles ir formuojant politiką, tad jos padeda apsaugoti vartotojus nuo rizikos maisto grandinėje. Tarnybos kompetencijai priklauso:

 • maisto ir pašarų sauga,
 • mityba,
 • gyvūnų sveikata ir gerovė,
 • augalų apsauga,
 • augalų sveikata.

Europos maisto saugos tarnyba:

 • renka mokslinius duomenis ir kaupia praktinę patirtį;
 • teikia nepriklausomas, naujausiasmokslines konsultacijas maisto saugos klausimais;
 • informuoja visuomenę apie savo mokslinį darbą;
 • bendradarbiauja su ES šalimis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;
 • teikdama patikimas rekomendacijasdidina pasitikėjimą ES maisto saugos sistema.

Kam naudinga jos veikla?

 • Europos vartotojams – jie yra vieni iš geriausiai pasaulyje apsaugotų ir informuotų apie riziką maisto grandinėje vartotojų.  
 • ES institucijoms ir šalių valdžios institucijoms, atsakingoms už visuomenės sveikatos klausimus ir leidimo naudoti maisto produktus ir pašarus suteikimą.

Papildoma informacija

EFSA naujienos 

EFSA renginiai ir susitikimai 

Spaudos centras 

EFSA oficialusis leidinys 

EFSA dokumentai ir leidiniai 

Darbo galimybės 

EFSA mokslinė procedūra (etapų paaiškinimas)

Kontaktiniai duomenys

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Interneto svetainė
https://www.efsa.europa.eu/en
Telefono numeris
+39 0521 036 111
Fakso numeris
+39 0521 036 110
Pašto adresas
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italija
Socialiniai tinklai