Pāriet uz galveno saturu
Logo of European Training Foundation

Īss apraksts

  • Uzdevums: ETF atbalsta iedzīvotāju attīstību kaimiņvalstīs.
  • Direktors: Čezare Onestini (Cesare Onestini)
  • Dibināšanas gads: 1994
  • Darbinieku skaits: 130
  • Atrašanās vieta: Turīna (Itālija)
  • Tīmekļa vietne: ETF

ES ārējo attiecību kontekstā Eiropas Izglītības fonds (ETF) palīdz kaimiņvalstīm pilnībā izmantot to iedzīvotāju spējas un prasmes, reformējot profesionālo izglītību un apmācību un darba tirgus sistēmas.

Ko fonds dara

EIF atbalsta tautas attīstību 29 partnervalstīs (Eiropas dienvidaustrumos un Turcijā, Austrumeiropā, Vidusjūras reģiona dienvidos un austrumos un Vidusāzijā). Fonds palīdz izstrādāt, īstenot un novērtēt politikas un programmas, kuru mērķi ir šādi:

  • veicināt sociālo mobilitāti un sociālo iekļautību;
  • reformēt izglītības un apmācības sistēmas;
  • panākt labāku līdzsvaru starp šo sistēmu sniegumu un darba tirgus prasībām.

Tas nozīmē, ka fonds atbalsta partnervalstu centienus īstenot efektīvu, uz pierādījumiem balstītu politiku, kas stimulē pilsonisko līdzdalību un labklājību, modernizē profesionālo izglītību un apmācību un apmierina darba tirgus prasības gan savā valstī, gan ārpus tās.

Fonds arī palīdz nodrošināt ES atbalstu tās kaimiņvalstīm, gādājot par ekspertu ieguldījumu ES rīcības un politiskā dialoga veidošanā, īstenošanā, novērošanā un novērtēšanā.

Fonda darbība ir aprakstīta mūsu plānošanas dokumentā .

Kas ir ieguvēji

Apmācīti un kvalificēti darba ņēmēji, jo viņiem ir lielākas iespējas dabūt darbu savā valstī, līdz ar to viņiem ir mazāks risks būt sociāli atstumtiem, nabadzīgiem vai kļūt par nelikumīgiem migrantiem.

Partnervalstis kļūst pārticīgākas un stabilākas, līdz ar to rodas vairāk iespēju tirdzniecībai un investīcijām.

ES dalībvalstīm ir iespējas pieņemt darbā kvalificētus cilvēkus, kas uz Eiropu dodas veidā, kas tiek labāk regulēts. Mērķis ir novērst prasmju iztrūkumu, ko izraisa demogrāfiskās pārmaiņas.

Skatīt arī

Publikāciju katalogs

Eiropas Izglītības fonda izdevums “Dzīvo un mācies”

Pasākumi

Darba piedāvājumi

Kontaktinformācija

Eiropas Izglītības fonds (ETF)

Nosaukums
Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Tīmekļvietne
https://www.etf.europa.eu/lv/translated-content/documents/
Tālruņa numurs
+39 011 630 22 22
Faksa numurs
+39 011 630 22 00
Pasta adrese
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Itāija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi