Gå direkt till innehållet
Decentraliserad byrå

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

Logo of European Training Foundation

Översikt

  • Uppgift: Främja utvecklingen av humankapitalet i EU:s grannländer
  • Direktör: Cesare Onestini
  • Inrättad: 1994
  • Antal anställda: 130
  • Plats: Turin (Italien)
  • Webbplats: ETF

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) ska inom ramen för EU:s utrikespolitik hjälpa EU:s grannländer att göra det bästa av människors kompetens och färdigheter genom att reformera sina yrkesutbildnings- och arbetsmarknadssystem.

Verksamhet

EFT hjälper 29 partnerländer att utveckla sitt humankapital (Sydösteuropa, Turkiet, Östeuropa, östra och södra Medelhavsländerna och Centralasien). EFT bidrar till att utforma, genomföra och utvärdera strategier och program för att

  • främja social rörlighet och inkludering
  • reformera utbildningssystemen
  • matcha utbildningssystemens kapacitet med arbetsmarknadens efterfrågan.

Det innebär att EFT hjälper partnerländerna att ta fram effektiva och faktabaserade initiativ som främjar människors välbefinnande och delaktighet i samhället, moderniserar yrkesutbildningen och matchar utbildningsutbudet med efterfrågan på arbetsmarknaden på nationell och internationell nivå.

EFT bidrar också till EU:s bistånd till partnerländerna genom att tillhandahålla expertkunskap när EU utformar, genomför, följer upp och utvärderar sina initiativ och sitt stöd till politisk dialog.

Du kan läsa mer om EFT:s verksamhet i programplaneringsdokumentet .

Vem gynnas?

Utbildade och yrkesskickliga arbetstagare som lättare hittar jobb i sina egna länder och är mindre benägna att hamna i fattigdom, social utestängning och irreguljär migration.

Partnerländerna som blir rikare och stabilare och skapar fler handels- och investeringsmöjligheter.

EU-länderna som kan rekrytera kvalificerade arbetstagare som kommer till Europa på ett bättre reglerat sätt och fyller kompetensbrister genom att föryngra befolkningen.

Se också

Publikationskatalog

ETF:s tidning Live&Learn

Evenemang

Lediga jobb

Kontakt

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

Namn
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Webbplats
https://www.etf.europa.eu/sv/translated-content/documents/
Telefon
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Postadress
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italien
Sociala medier