Pereiti prie pagrindinio turinio
Logo of European Training Foundation

Apžvalga

  • Vaidmuo: ETF remia žmogaus socialinę raidą kaimyninėse šalyse
  • Direktorius: Cesare Onestini
  • Įsteigta: 1994 m.
  • Darbuotojų skaičius: 130
  • Vieta: Turinas (Italija)
  • Interneto svetainė: ETF

Vykdydamas ES išorės santykių politiką Europos mokymo fondas (ETF) padeda kaimyninėms šalims reformuoti savo profesinio rengimo ir mokymo bei darbo rinkos sistemas, kad jų piliečių gebėjimai ir įgūdžiai būtų kuo geriau išnaudojami.

Veikla

ETF remia žmogaus socialinę raidą 29 šalyse partnerėse (Pietryčių Europoje ir Turkijoje, Rytų Europoje, pietinėje bei rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje ir Vidurinėje Azijoje). Fondas padeda rengti, įgyvendinti ir vertinti politiką ir programas siekdamas:

  • kad būtų skatinamas socialinis judumas ir socialinė įtrauktis,
  • kad būtų reformuojamos švietimo ir mokymo sistemos,
  • kad tų sistemų pajėgumas geriau atitiktų darbo rinkos poreikius.

Taigi fondas remia šalių partnerių pastangas plėtoti veiksmingą, faktais grindžiamą politiką, kuria skatinamas piliečių dalyvavimas ir siekiama gerovės, o profesinis rengimas ir mokymas modernizuojamas ir pritaikomas prie nacionalinės ir tarptautinės darbo rinkos poreikių.

Be to, jis padeda ES teikti pagalbą šalims partnerėms teikdama ekspertines žinias ES veiksmų rengimo, įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo etapais ir remdama politinį dialogą.

Fondo veikla aprašyta programavimo dokumente .

Kam ši veikla naudinga?

Tinkamai parengti, kvalifikuoti darbuotojai turi daugiau galimybių susirasti darbą savo šalyje, taigi socialinės atskirties, skurdo ir neteisėtos migracijos grėsmė jiems yra mažesnė.

Šalys partnerės tampa turtingesnės ir stabilesnės, todėl jose atsiranda daugiau prekybos ir investavimo galimybių.

ES šalys turi galimybių įdarbinti kvalifikuotų darbuotojų, kurių atvykimas į Europą geriau reguliuojamas ir kurių trūksta dėl demografinių pokyčių.

Papildoma informacija

Leidinių katalogas

Europos mokymo fondo (ETF) žurnalas „Live and Learn“

Renginiai

Darbo galimybės

Kontaktiniai duomenys

Europos mokymo fondas (ETF)

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos mokymo fondas (ETF)
Interneto svetainė
https://www.etf.europa.eu/lt/translated-content/documents/
Telefono numeris
+39 011 630 22 22
Fakso numeris
+39 011 630 22 00
Pašto adresas
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italija
Socialiniai tinklai