Pāriet uz galveno saturu
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

Logo of European Maritime Safety Agency

Īss apraksts

 • Uzdevums: nodrošināt tehniskās zināšanas un operatīvo palīdzību drošuma, drošības un piesārņojuma jomā.
 • Direktors: Maja Markovčića Kostelaca
 • Dibināšanas gads: 2002. g.
 • Personāls: 250
 • Atrašanās vieta: Lisabona (Portugāle)
 • Tīmekļa vietne: EMSA

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) piedāvā tehniskās zināšanas un operatīvo palīdzību, lai uzlabotu kuģošanas drošību, sagatavotību un reaģēšanu piesārņojuma gadījumos un jūras drošību.

Vairums aģentūras uzdevumu ir preventīvi, piem., noteiktu tiesību aktu piemērojuma kontrole un to kopējās efektivitātes vērtēšana, citi paredz reaģēšanu, piem., ES valstu nodrošināšanu ar kuģiem naftas produktu savākšanai gadījumos, kad ir notikusi liela to noplūde jūrā, un piesārņojuma atklāšanu ar satelītu palīdzību. 

Ko šī iestāde dara?

Aģentūra sniedz valdībām un iestādēm detalizētu un uzticamu informāciju reāllaikā par to, kas notiek jūrā, lai tām palīdzētu efektīvi īstenot jūrlietu politiku. EMSA piedāvā arī jūras pakalpojumus atkarībā no mainīgajām vajadzībām, kas rodas daudzajiem jūras lietotājiem Eiropā:

Aģentūrai ir nozīmīga loma labākās prakses popularizēšanā. Pieredze, kas gūta darbā ar drošuma un drošības jautājumiem juridiskā un operatīvā aspektā, ir sniegusi EMSA plašas zināšanas par daudziem aktuāliem jautājumiem un to, kā tie ir risināmi.

EMSA veic daudzas dažāda veida tehniskās pārbaudes:

 • tā inspicē klasifikācijas sabiedrības, ko ES valstis uzskaitījušas kā “atzītas organizācijas”;
 • tā novērtē jūrniecības izglītību un sertifikācijas sistēmu ārpussavienības valstīs;
 • tā pārbauda, vai tiek pienācīgi inspicēti kuģi, kas piestāj ES ostās;
 • tā pārbauda nacionālās kuģu satiksmes uzraudzības sistēmas.

EMSA arī:

 • garantē jūras telpā notikušu negadījumu konsekventu izmeklēšanu ES;
 • apmainās ar labāko praksi kuģošanas drošuma, drošības un ekoloģiskajos jautājumos.

Kas ir ieguvēji?

Galvenās mērķgrupas ir:

 • ES iestādes;
 • ES valstu jūras administratīvās iestādes;
 • EBTA valstu jūras administratīvās iestādes.

Starptautiskā mērogā EMSA atbalsta:

 • Starptautisko Jūrniecības organizāciju,
 • valstis, kas robežojas ar Vidusjūru, Melno jūru un Kaspijas jūru ES kaimiņattiecību politikas ietvaros.

Skatīt arī

Publikāciju saraksts

Mēneša e-jaunumi

Darba iespējas

Kontaktinformācija

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

Nosaukums
Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Tīmekļvietne
https://www.emsa.europa.eu/lv/
E-pasts
informationatemsa [dot] europa [dot] eu
Tālruņa numurs
+351 21 1209 200
Faksa numurs
+351 21 1209 210
Pasta adrese
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugāle
Sociālie plašsaziņas līdzekļi