Glavni sadržaj
Decentralizirana agencija

Europska agencija za pomorsku sigurnost

Logo of European Maritime Safety Agency

Pregled

 • Uloga: nudi tehničko stručno znanje i operativnu pomoć u području pomorske sigurnosti, zaštite te onečišćenja
 • Direktor: Maja Markovčić Kostelac
 • Godina osnivanja: 2002.
 • Broj zaposlenih: 250
 • Lokacija: Lisabon (Portugal)
 • Internetska stranica:EMSA

Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) nudi tehničko stručno znanje i operativnu pomoć za jačanje pomorske sigurnosti, pripravnosti za onečišćenje i mjera sanacije te zaštite u pomorstvu.

Većina zadataka EMSA-e odnosi se na prevenciju, npr. na praćenje primjene određenih zakona i ocjenu njihove ukupne djelotvornosti, ali neki su zadaci reaktivni, npr. osiguranje brodova za prikupljanje nafte za države članice u slučaju velikog izljeva nafte u more i otkrivanje onečišćenja mora s pomoću satelitskog nadzora. 

Djelokrug

EMSA osigurava vladama i tijelima detaljne, pouzdane podatke u stvarnom vremenu o tome što se događa na moru kako bi mogli djelotvorno provoditi pomorske politike. EMSA osigurava i pomorske usluge u skladu s promjenjivim potrebama različitih pomoraca diljem Europe:

EMSA igra važnu ulogu u promicanju najbolje prakse. Zahvaljujući iskustvu rješavanja različitih pitanja sigurnosti i zaštite iz pravne i operativne perspektive EMSA je stekla opsežno znanje o brojnim pitanjima koja se javljaju i o praktičnim načinima za njihovo rješavanje.

EMSA provodi različite vrste tehničkih inspekcija:

 • inspekcijske preglede društava za klasifikaciju koja su na popisu država članica navedena kao „priznate organizacije”
 • inspekcije obrazovanja pomoraca i sustava za certificiranje u zemljama izvan EU-a
 • provjere kvalitete pregleda brodova koji pristaju u lukama EU-a
 • provjere nacionalnih sustava nadzora plovidbe.

Osim toga, EMSA ima sljedeće zadatke:

 • osiguravati dosljedno istraživanje pomorskih nesreća diljem EU-a i
 • razmjenjivati najbolje prakse o pomorskoj sigurnosti, zaštiti na moru i pitanjima zaštite okoliša.

Korisnici

EMSA-ine su glavne ciljne skupine sljedeće:

 • institucije EU-a
 • pomorske uprave država članica EU-a
 • pomorske uprave obalnih država EFTA-e.

Na međunarodnoj razini EMSA podupire:

 • Međunarodnu pomorsku organizaciju i
 • zemlje uz Sredozemno more, Crno more i Kaspijsko more u okviru Europske politike susjedstva.

Vidi također

Popis publikacija

Mjesečni bilten

Mogućnosti zapošljavanja

Kontakt

Europska agencija za pomorsku sigurnost

Ime
Europska agencija za pomorsku sigurnost
Internetska stranica
https://www.emsa.europa.eu/hr/
E-adresa
informationatemsa [dot] europa [dot] eu
Broj telefona
+351 21 1209 200
Broj telefaksa
+351 21 1209 210
Poštanska adresa
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
Društvene mreže