Направо към основното съдържание

Търсене на всички институции и органи на ЕС

Филтриране по

Търсене на всички институции и органи на ЕС (76)

RSS
Показване на резултати от 1 до 20
Logo of European Union Aviation Safety Agency
 • Децентрализирана агенция

Европейската агенция за авиационна безопасност насърчава прилагането на общи стандарти за безопасност и екологични стандарти в областта на гражданското въздухоплаване в ЕС.

Уебсайт
https://www.easa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+49 221 8999 000
Адрес
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Гepмaния
Logo of European Union Agency for Railways (ERA)
 • Децентрализирана агенция

Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз има за цел подобряване на железопътната система в ЕС чрез разработване на общи технически стандарти и стандарти за безопасност.

Уебсайт
https://www.era.europa.eu/
Телефонен номер
+33 3 27 09 65 00
Адрес
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, Фpaнция
Agency for Support for BEREC - Logo
 • Децентрализирана агенция

Агенцията помага за последователното прилагане на правилата за електронните съобщения в целия ЕС.

Уебсайт
https://www.berec.europa.eu/en
Електронен адрес
Телефонен номер
+371 2957 8999
+371 6000 7602
Адрес
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Рига, LV-1050., Лaтвия
Euratom Supply Agency
 • Агенция към Евратом

Агенцията за снабдяване към Евратом работи за поддържане на сигурността на доставките на ядрени материали за всички потребители в ЕС.

Уебсайт
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
Електронен адрес
Телефонен номер
Тел.: (+352) 4301-36338
Тел.: (+352) 4301-35190
Адрес
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luxembourg, Люксембург
European Union Agency for Asylum - Logo
 • Децентрализирана агенция

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището предоставя оперативна и техническа подкрепа на държавите от ЕС, за да им помогне да прилагат ефективно правото на Съюза в областта на убежището.

Уебсайт
https://euaa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+356 22487500
Адрес
Winemakers Wharf, Малта MRS 1917, Малта
European Union Agency for Cybersecurity
 • Децентрализирана агенция

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) се стреми да бъде постигнато високо общо ниво на киберсигурност в цяла Европа.

Уебсайт
https://www.enisa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+30 28 14 40 9711
Адрес
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Гъpция
Logo of European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
 • Децентрализирана агенция

CEPOL разработва и организира програми за обучение на служители на полицейски и други правоприлагащи органи в ЕС.

Уебсайт
https://www.cepol.europa.eu/bg/
Електронен адрес
Адрес
Budapest, Pf.314, 1903, Унгapия
logo of European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
 • Децентрализирана агенция

eu-LISA подпомага политиките на ЕС в областта на правосъдието, като управлява широкомащабни информационни системи.

Уебсайт
https://www.eulisa.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Vesilennuki 5, 10415 Талин Естония, Ecтoния
Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
 • Децентрализирана агенция

Агенцията на ЕС за основните права предоставя независими консултации на отговорните лица на европейско и национално равнище във връзка с основните права.

Уебсайт
http://fra.europa.eu/bg/
Телефонен номер
+43 1 580 30 0
Адрес
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Aвcтpия
logo of European Agency for Safety and Health at Work
 • Децентрализирана агенция

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа помага за подобряване на безопасността, здравето и производителността на работниците.

Уебсайт
https://osha.europa.eu/bg
Електронен адрес
Адрес
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Иcпaния
logo of European Fisheries Control Agency
 • Децентрализирана агенция

Европейската агенция за контрол на рибарството насърчава прилагането на общи стандарти за контрол, инспекции и надзор в рамките на общата политика на ЕС в областта на рибарството.

Уебсайт
https://www.efca.europa.eu/en
Телефонен номер
+34 986 12 06 10
Адрес
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Иcпaния
Logo of European Environment Agency
 • Децентрализирана агенция

Европейската агенция за околна среда предоставя на държавите от ЕС независима информация за разработването, прилагането и оценката на политиките в областта на околната среда.

Уебсайт
https://www.eea.europa.eu/
Телефонен номер
+45 33 36 71 00
Адрес
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Дaния
Logo of European Medicines Agency (EMA)
 • Децентрализирана агенция

Европейската агенция по лекарствата опазва и насърчава здравето на хората и животните, като извършва оценка и наблюдение на лекарствата в ЕС.

Уебсайт
https://www.ema.europa.eu/en
Телефонен номер
+31 88 781 6000
Адрес
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Нидерландия
Logo of European Maritime Safety Agency
 • Децентрализирана агенция

Европейската агенция по морска безопасност предоставя знания и експертен опит за подобряване на морската безопасност и сигурност и за намаляване на замърсяването.

Уебсайт
https://www.emsa.europa.eu/bg/
Електронен адрес
Телефонен номер
+351 21 1209 200
Адрес
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Пopтyгaлия
European Defence Agency - Logo
 • Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

Европейската агенция по отбрана подпомага държавите от ЕС да подобряват своите отбранителни способности.

Уебсайт
https://www.eda.europa.eu/
Телефонен номер
+32 2 504 28 00
Адрес
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
European Commission - Logo
 • Изпълнителна агенция

Изпълнителната агенция за научни изследвания е финансиращ орган за научни изследвания и иновации. Тя управлява безвъзмездни средства за научни изследвания от ЕС.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
European Investment Bank - Logo
 • Орган на ЕС

В качеството си на климатична банка на ЕС ЕИБ предоставя финансиране и експертни съвети за проекти, които са насочени към борбата с изменението на климата, насърчават европейската интеграция и развитието на Съюза и подкрепят политиките на ЕС в над 160 държави.

Уебсайт
https://www.eib.org/en/index.htm
Телефонен номер
+352 43 79 1
Адрес
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Люксембург
European Commission - Logo
 • Институция на ЕС

Европейската комисия предлага закони, следи за правилното прилагане на законодателството на ЕС и управлява разходните програми на Съюза.

Уебсайт
https://commission.europa.eu/index_bg
Телефонен номер
Тел.: +32 2 299 11 11
Адрес
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
European Public Prosecutor’s Office logo
 • Децентрализирана агенция

Независим орган на ЕС, Европейската прокуратура разследва, повдига обвинения и предава на съда извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.