Направо към основното съдържание
logo of European Banking Authority

Преглед

 • Роля: изграждане на единна регулаторна и надзорна уредба за целия банков сектор в ЕС
 • Председател: Жозе Мануел Кампа
 • Изпълнителен директор: Франсоа-Луи Мишо
 • Създаден: 2011 година
 • Брой на служителите: 208 души
 • Местоположение: Париж (Франция)
 • Уебсайт:ЕБО

ЕБО е агенция на ЕС, чиято задача е да прилага стандартен набор от правила за регулиране и надзор на банковия сектор във всички страни от ЕС. Целта на ЕБО е създаване на ефективен, прозрачен и стабилен единен пазар на банкови продукти в ЕС.

С какво се занимава

 • Допринася за създаването на единен, стандартен набор от правила за банкиране в ЕС – т. нар. единен наръчник.
 • Осигурява централизирано оповестяване на данни за надзора на банките в ЕС (за да се повиши прозрачността, пазарната дисциплина и финансовата стабилност в ЕС).
 • Насърчава сътрудничеството между националните органи при надзора на банкови групи, които работят в повече от една държава, и служи като медиатор при спорове с участието на повече от една държава.
 • Подкрепя развитието на прозрачен, опростен и справедлив пазар на ЕС за потребителите на финансови продукти и услуги и гарантира, че всички потребители са третирани справедливо и са защитени в целия ЕС.

Кой има полза от това

 • Институциите на ЕС
 • Предприятията и потребителите в банковия сектор
 • Икономиката на ЕС като цяло

Вижте също

Новини и медии

Годишни отчети

Регулиране и политика

Анализ на риска и данни

Кът на потребителя

Работни места

Контакт

Европейски банков орган (ЕБО)

Име
Европейски банков орган (ЕБО)
Уебсайт
https://www.eba.europa.eu/languages/home_bg/
Електронен адрес
infoateba [dot] europa [dot] eu
Телефонен номер
+33 (0)1 86 52 70 00
Пощенски адрес
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Фpaнция
Социални медии