Skip to main content
logo of European Banking Authority

Forbhreathnú

 • Ról: creat rialála agus maoirseachta aonair a bhunú don earnáil baincéireachta iomlán san Aontas
 • Cathaoirleach: José Manuel Campa
 • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: François-Louis Michaud
 • Bliain a bhunaithe: 2011
 • Líon na mball foirne: 208
 • Suíomh: Páras (na Fraince)
 • Suíomh gréasáin:ÚBE 

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais ÚBE a bhfuil sé de chúram air a tacar rialacha caighdeánach a chur chun feidhme chun baincéireacht a rialáil agus a mhaoirsiú i dtíortha uile an Aontais. Is é atá mar aidhm dó margadh aonair cobhsaí trédhearcach éifeachtúil a chur ar fáil le haghaidh táirgí baincéireachta an Aontais.

A ndéanann sé

 • Cuidiú leis an bpróiseas chun tacar rialacha caighdeánach aonair maidir le baincéireacht san Aontas – an Leabhar Rialacha Aonair  - a chruthú.
 • Nochtadh lárnaithe faisnéise maoirseachta maidir le bainc de chuid an Aontais a chur ar fáil (chun trédhearcacht, rialú margaidh agus cobhsaíocht airgeadais a fheabhsú ar fud an Aontais).
 • Comhoibriú idir údaráis idirnáisiúnta maidir le grúpaí baincéireachta a fheidhmíonn i níos mó ná tír amháin a chur chun cinn, agus idirghabháil a dhéanamh i ndíospóidí a bhaineann le níos mó ná tír amháin.
 • Margadh cothrom simplí trédhearcach a chur chun cinn do thomhaltóirí táirgí agus seirbhísí airgeadais san Aontas, agus a chinntiú go gcosnaítear na tomhaltóirí uile ar fud an Aontais.agus go ndéileáiltear go cothrom leo.

Iad sin a bhaineann leas as

 • Institiúidí an Aontais Eorpaigh
 • Gnólachtaí agus tomhaltóirí san earnáil baincéireachta
 • Geilleagar an Aontais i gcoitinne.

Féach freisin

Nuacht agus preaseisiúintí

Tuarascálacha bliantúla

Rialáil agus beartais

Anailís riosca agus sonraí

Cúinne na dtomhaltóirí

Poist

Teagmháil

Ainm
Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE)
Suíomh gréasáin
https://www.eba.europa.eu/languages/home_en/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+33 (0)1 86 52 70 00
Seoladh poist
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, An Fhrainc
Na meáin shóisialta