Направо към основното съдържание
European Ombudsman

Преглед

 • Роля: разглежда жалби срещу институции, органи, служби и агенции на ЕС
 • Омбудсман: Емили О’Райли
 • Създаден: 1995 г.
 • Седалище: Страсбург (Франция)
 • Уебсайт: Европейски омбудсман

Европейският омбудсман разглежда жалби за лошо управление срещу институциите или останалите органи на ЕС. Те могат да бъдат подавани от граждани или постоянно пребиваващи в страните от ЕС или от установени в ЕСасоциации или предприятия.

Какво прави омбудсманът?

Омбудсманът разглежда случаи на различни видове лошо управление, например:

 • неправомерно поведение,
 • дискриминация,
 • злоупотреба с власт,
 • липса на информация или отказ за предоставяне на информация,
 • ненужно забавяне,
 • неправилни процедури.

Как се избира омбудсманът?

Омбудсманът се избира от Европейския парламент и има 5-годишен мандат, който може да бъде подновяван. Това е една от първите задачи на Парламента след избори.

Как работи омбудсманът?

Службата на омбудсмана започва разследвания след получаването на жалба или по собствена инициатива. Тя е независим орган и не получава нареждания от правителства или други организации. Тя изготвя и представя пред Европейския парламент годишен доклад за дейността си.

Възможно е омбудсманът да разреши вашия проблем, като просто информира съответната институция. Ако това не е достатъчно, той полага всички усилия за постигане на решение по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато подобно решение, омбудсманът може да отправи препоръки към институцията. Ако тя не приеме препоръките, омбудсманът може да изготви специален доклад до Европейския парламент, който трябва да предприеме подходящи действия.

Омбудсманът и вие

Ако не сте доволни от институция, орган, служба или агенция на ЕС, първо трябва да ѝ дадете възможност да поправи положението. Ако не постигнете успех по този начин, можете да подадете жалба до омбудсмана.

Трябва да подадете жалбата си в рамките на 2 години от датата, на която сте научили за проблема. Необходимо е ясно да посочите кой сте, от коя институция или орган се оплаквате и защо. Можете да поискате жалбата ви да остане поверителна.

Ако омбудсманът не може да разгледа жалбата ви, той ще ви информира кои други органи биха могли да ви помогнат.

Вижте също

Може ли да ви помогне омбудсманът?

Подаване на жалба

Публикации

Национални омбудсмани

Работни места

Кой кой е

Контакт

Европейски омбудсман

Име
Европейски омбудсман
Уебсайт
https://www.ombudsman.europa.eu/bg/home/
Телефонен номер
+33 3 88 17 23 13
Факс
+33 3 88 17 90 62
Пощенски адрес
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Фpaнция
Социални медии