Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Ombudsman

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες κατά οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ.
 • Διαμεσολαβητής: Έμιλυ Ο Ράιλι
 • Έτος ίδρυσης: 1995
 • Τόπος: Στρασβούργο (Γαλλία)
 • Ιστότοπος: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες για κακοδιοίκηση από πλευράς οργάνων ή άλλων υπηρεσιών της ΕΕ. Τις καταγγελίες αυτές μπορούν να υποβάλλουν πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι χωρών της ΕΕ, ή ακόμα ενώσεις ή επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ.

Τι κάνει ο Διαμεσολαβητής

Ο Διαμεσολαβητής διερευνά διάφορα είδη κακοδιοίκησης, όπως:

 • αθέμιτες ενέργειες
 • διακριτική μεταχείριση
 • κατάχρηση εξουσίας
 • απουσία ή άρνηση ενημέρωσης
 • αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
 • παράτυπες διαδικασίες.

Πώς επιλέγεται ο Διαμεσολαβητής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον Διαμεσολαβητή για μια 5ετή θητεία ανανεώσιμη. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα καθήκοντα του ΕΚ μόλις εκλεγεί.

Πώς λειτουργεί ο Διαμεσολαβητής

Το γραφείο του Διαμεσολαβητή διενεργεί έρευνα είτε μόλις λάβει καταγγελία είτε με δική του πρωτοβουλία. Ως αμερόληπτη υπηρεσία, δεν λαμβάνει εντολές από καμία κυβέρνηση ή άλλον φορέα. Υποβάλλει δε ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να λύσει το πρόβλημά σας απλά ενημερώνοντας το αρμόδιο όργανο. Αν χρειαστούν περαιτέρω ενέργειες, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση συναινετικής λύσης που θα αποκαταστήσει τα πράγματα. Αν αυτό αποτύχει, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να κάνει συστάσεις προς το συγκεκριμένο όργανο. Αν οι συστάσεις αυτές δεν γίνουν δεκτές, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συντάξει ειδική αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο οφείλει να προβεί στη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Ο Διαμεσολαβητής και εσείς

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη λειτουργία ενός θεσμικού οργάνου, οργανισμού ή υπηρεσίας της ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να του δώσετε την ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πράγματα. Αν αυτό αποτύχει, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Η καταγγελία σας πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 2 χρόνια από την ημερομηνία που διαπιστώσατε το πρόβλημα. Πρέπει να δηλώσετε σαφώς ποιος είστε, ποιο είναι το θεσμικό όργανο ή ο οργανισμός τον οποίον αφορά η καταγγελία, καθώς και τον λόγο υποβολής της. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε η καταγγελία σας να παραμείνει εμπιστευτική.

Αν ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να ασχοληθεί με την καταγγελία σας, θα σας υποδείξει άλλους φορείς που ενδεχομένως μπορούν να σας βοηθήσουν.

Επίσης

Μπορεί να σας βοηθήσει ο Διαμεσολαβητής;

Υποβολή καταγγελίας

Εκδόσεις

Εθνικοί διαμεσολαβητές

Θέσεις εργασίας

Επίσημος κατάλογος της ΕΕ

Επικοινωνία

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Όνομα
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ιστότοπος
https://www.ombudsman.europa.eu/el/home/
Αριθμός τηλεφώνου
+33 3 88 17 23 13
Αριθμός φαξ
+33 3 88 17 90 62
Ταχυδρομική διεύθυνση
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Γαλλία
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης