Glavni sadržaj
European Ombudsman

Pregled

 • Uloga: istražuje pritužbe na institucije, tijela, službe i agencije EU-a
 • Ombudsman: Emily O'Reilly
 • Godina osnivanja: 1995.
 • Sjedište: Strasbourg (Francuska)
 • Web-mjesto: Europski ombudsman

Europski ombudsman istražuje pritužbe na nepravilnosti u postupanju institucija ili drugih tijela EU-a. Mogu ih podnijeti državljani država članica ili osobe sa stalnim boravištem u državi članici te udruge ili poduzeća sa sjedištem u EU-u.

Što radi Ombudsman?

Ombudsman istražuje različite vrste upravnih nepravilnosti, na primjer:

 • nepravednost
 • diskriminaciju
 • zloupotrebu ovlasti
 • nedostatak informacija ili odbijanje pružanja informacija
 • nepotrebne odgode
 • nepravilne postupke.

Kako se odabire Ombudsman?

Europski parlament bira Ombudsmana na petogodišnji mandat koji se može obnoviti. To je jedna od prvih zadaća novoizabranog Parlamenta.

Kako djeluje Ombudsman?

Ured Ombudsmana pokreće istrage po zaprimanju pritužbe ili na vlastitu inicijativu. Neovisno je tijelo i ne odgovara nijednoj vladi ni organizaciji. Jedanput godišnje Europskom parlamentu podnosi izvješće o aktivnostima.

Ombudsman će možda moći riješiti vaš problem tako da o njemu jednostavno obavijesti predmetnu instituciju. Ako to nije dovoljno, poduzet će sve da se vaš problem sporazumno riješi. Ako u tome ne uspije, Ombudsman može dati preporuke predmetnoj instituciji. Ako institucija ne prihvati te preporuke, Ombudsman može podnijeti posebno izvješće Europskom parlamentu, koji zatim poduzima odgovarajuće mjere.

Ombudsman i vi

Ako niste zadovoljni postupanjem neke institucije, tijela, službe ili agencije EU-a, najprije im trebate pružiti priliku da isprave svoj postupak. Ako se tim pristupom ne ostvare rezultati, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu.

Pritužbe Ombudsmanu podnose se u roku od dvije godine od dana kada ste primijetili problem. U pritužbi je potrebno navesti osobne podatke, instituciju ili tijelo na koje se pritužba odnosi te opis problema. Možete zatražiti da se vaša pritužba tretira kao povjerljiva.

Ako Ombudsman ne može preuzeti rješavanje vaše pritužbe, bit ćete informirani o drugim tijelima koja bi vam mogla pomoći.

Vidi također

Može li vam Ombudsman pomoći?

Podnesite pritužbu

Publikacije

Nacionalni pučki pravobranitelji

Poslovi

Tko je tko

Kontakt

Europski ombudsman

Ime
Europski ombudsman
Internetska stranica
https://www.ombudsman.europa.eu/hr/home/
Broj telefona
+33 3 88 17 23 13
Broj telefaksa
+33 3 88 17 90 62
Poštanska adresa
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Francuska
Društvene mreže