Siirry pääsisältöön
European Ombudsman

Perustiedot

 • Tehtävä: tutkii EU:n toimielinten, elinten ja laitosten toimintaa koskevat kantelut
 • Euroopan oikeusasiamies: Emily O’Reilly
 • Perustettu: 1995
 • Toimipaikka: Strasbourg (Ranska)
 • Verkkosivusto: Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluja, jotka liittyvät EU:n toimielinten ja muiden elinten toiminnassa ilmenneeseen huonoon hallintoon. Kantelun tekijänä voi olla EU-kansalainen, EU-maan asukas tai EU:ssa toimipaikkaansa pitävä järjestö tai liikeyritys.

Mitä oikeusasiamies tekee?

Oikeusasiamies tutkii erilaisia hallinnollisia epäkohtia, joita voivat olla esimerkiksi:

 • epäoikeudenmukainen kohtelu
 • syrjintä
 • toimivallan väärinkäyttö
 • tiedon puute tai tietojen epääminen
 • tarpeettomat viivästykset
 • menettelyvirheet.

Miten oikeusasiamies valitaan?

Euroopan parlamentti nimittää oikeusasiamiehen viideksi vuodeksi, ja sama henkilö voidaan valita uudelleen. Oikeusasiamihen nimittäminen on yksi uuden parlamentin ensimmäisistä tehtävistä valintansa jälkeen.

Miten Euroopan oikeusasiamies toimii?

Oikeusasiamiehen toimisto aloittaa tutkimukset omasta aloitteestaan tai kantelun perusteella. Oikeusasiamies on riippumaton eikä ota vastaan käskyjä miltään kansallisilta viranomaisilta tai muilta organisaatioilta. Se laatii työskentelystään vuosittaisen toimintakertomuksen Euroopan parlamentille.

Oikeusasiamies saattaa kyetä ratkaisemaan tapauksen yksinkertaisesti vain ilmoittamalla siitä kantelun kohteena olevalle toimielimelle. Jos tarvitaan lisätoimia, oikeusasiamies pyrkii kaikin tavoin löytämään sovintoratkaisun, jolla epäkohta korjataan. Jos tämä ei tuota tulosta, oikeusasiamies voi antaa kyseiselle elimelle suosituksia. Jos toimielin ei hyväksy oikeusasiamiehen suosituksia, oikeusasiamies voi laatia asiasta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, jonka on ryhdyttävä asian edellyttämiin toimiin.

Oikeusasiamies ja sinä

Jos et ole tyytyväinen jonkin EU-elimen toimintaan, sinun on ensin yritettävä saada se korjaamaan tilanne. Ellei tämä onnistu, voit tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle.

Kantelu oikeusasiamiehelle on tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä, kun ongelma tuli kantelijan tietoon. Kantelussa on ilmoitettava selvästi kantelijan henkilöllisyys sekä se, mitä elintä ja millaista asiaa kantelu koskee. Kantelulle voi pyytää luottamuksellista käsittelyä.

Jos oikeusasiamies ei voi käsitellä kantelua, hän osoittaa mahdolliset muut tahot, joiden puoleen asiassa voi kääntyä.

Ks. myös

Voiko oikeusasiamies auttaa sinua?

Tee kantelu

Julkaisut

Kansalliset oikeusasiamiehet

Työpaikat

Henkilöhakemisto

Yhteydenotot

Euroopan oikeusasiamies

Nimi
Euroopan oikeusasiamies
Verkkosivusto
https://www.ombudsman.europa.eu/fi/home/
Puhelinnumero
+33 3 88 17 23 13
Faksinumero
+33 3 88 17 90 62
Postiosoite
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Ranska
Sosiaalinen media