Põhisisu juurde
European Ombudsman

Ülevaade

 • Roll: uurib ELi institutsioonide, organite ja asutuste vastu esitatud kaebusi.
 • Ombudsman: Emily O'Reilly
 • Asutamisaasta: 1995
 • Asukoht: Strasbourg (Prantsusmaa)
 • Veebisait: Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman uurib kaebusi Euroopa Liidu institutsioonide ja muude asutuste poolse puuduliku halduse kohta. Neid võivad esitada ELi liikmesriikide kodanikud ja elanikud või ELis asuvad ühendused ja ettevõtjad.

Millega ombudsman tegeleb?

Ombudsman uurib erinevaid puuduliku halduse vorme, nt:

 • ebaõiglane käitumine
 • diskrimineerimine
 • võimu kuritarvitamine
 • ebapiisav teave või teabe andmisest keeldumine
 • põhjendamatud viivitused
 • ebaõiged menetlused.

Kuidas ombudsman valitakse?

Ombudsmani valib Euroopa Parlament ning tema ametiaeg on viis aastat, mida saab pikendada. Ombudsmani määramine on vastvalitud Euroopa Parlamendi üks esimesi ülesandeid.

Kuidas ombudsman töötab?

Ombudsman algatab uurimisi kas kaebuse alusel või omal algatusel. Erapooletu organina ei allu ta ühelegi valitsusele ega organisatsioonile. Ta esitab iga-aastase tegevusaruande Euroopa Parlamendile.

Ombudsmanil võib Teie probleemi lahendamiseks piisata asjaomase institutsiooni teavitamisest. Kui on vaja täiendavaid meetmeid, siis teeb ta kõik selleks, et saavutada kõiki rahuldav lahendus. Kui see ei õnnestu, saab ombudsman esitada institutsioonile soovitusi. Kui neid ei aktsepteerita, võib ombudsman koostada eriaruande Euroopa Parlamendile, kes peab seejärel võtma sobivaid meetmeid.

Ombudsman ja Teie

Kui Te ei ole rahul ELi institutsiooni, organi või asutuse tegevusega, peaksite kõigepealt andma talle võimaluse olukorda parandada. Kui see ei anna tulemusi, võite esitada kaebuse ombudsmanile.

Kaebus tuleb esitada kahe aasta jooksul alates kuupäevast, mil Te probleemist teada saite. Selgitage kindlasti, kes Te olete, millise institutsiooni või asutuse vastu Te kaebuse esitate ning miks Te seda teete. Võite paluda, et kaebus jääks konfidentsiaalseks.

Kui ombudsman ei saa Teie kaebust käsitelda, teavitatakse Teid muudest asutustest, kes võiksid Teid aidata.

Vaata ka …

Kas ombudsman saab Teid aidata?

Esitage kaebus

Väljaanded

Riiklikud ombudsmanid

Töökohad

Kes on kes?

Kontaktandmed

Euroopa Ombudsman

Nimi
Euroopa Ombudsman
Veebisait
https://www.ombudsman.europa.eu/et/home/
Telefoninumber
+33 3 88 17 23 13
Faksinumber
+33 3 88 17 90 62
Postiaadress
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Prantsusmaa
Sotsiaalmeedia