Ugrás a fő tartalomra
European Ombudsman

Áttekintés

 • Szerep: kivizsgálja az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek elleni panaszokat
 • Ombudsman: Emily O'Reilly
 • Alapítás éve: 1995
 • Székhely: Strasbourg (Franciaország)
 • Honlap: Európai ombudsman

Az európai ombudsman kivizsgálja az uniós intézmények és szervek tevékenysége során előforduló hivatali visszásságok kapcsán benyújtott panaszokat. Az európai ombudsmanhoz az uniós országok állampolgárai és lakosai, illetve az EU területén székhellyel rendelkezővállalkozások és szervezetek fordulhatnak panaszaikkal.

Mi az ombudsman feladata?

Az ombudsman a hivatali visszásságokat tárja fel az uniós intézményekben, szervekben, hivatalokban és ügynökségeknél. Hivatali visszásságnak minősül többek között:

 • a méltánytalanság,
 • a diszkrimináció,
 • a hatáskörrel való visszaélés,
 • a tájékoztatás elmulasztása vagy megtagadása,
 • az indokolatlan késedelem,
 • az eljárási rend figyelmen kívül hagyása.

Az ombudsman megválasztása

Minden újonnan hivatalba lépő Európai Parlament egyik első feladata az európai ombudsman megválasztása. Az ombudsman megbízatása 5 évre szól és megújítható.

Hogyan végzi munkáját az ombudsman?

Az ombudsman hivatala vagy maga kezdeményez vizsgálatot, vagy pedig a hozzá benyújtott panaszokkal kapcsolatban jár el. Tevékenysége során függetlenséget élvez, sem kormányoktól, sem szervezetektől nem fogad el utasítást. Évente egyszer jelentésben számol be tevékenységéről az Európai Parlamentnek.

Szerencsés esetben az ombudsman pusztán azáltal meg tudja oldani az Ön problémáját, hogy az érintett intézményt, szervet, hivatalt, illetve ügynökséget tájékoztatja az Ön kifogásairól. Ha így nem jár sikerrel, mindent megtesz annak érdekében, hogy békés úton rendezze az ügyet. Ha erre nincs mód, az ombudsman ajánlásokat fogalmazhat meg az érintett intézmény, szerv, hivatal, illetve ügynökség számára. Ha ajánlásait az érintett fél nem fogadja el, az ombudsman különjelentést nyújthat be az Európai Parlamentnek az ügyben. A Parlamentnek ezt követően meg kell tennie a szükséges lépéseket.

Az ombudsman és Ön

Ha Ön elégedetlen valamelyik uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség munkájával, először az érintett féltől kell kérnie a helyzet orvoslását. Ha nem jár sikerrel, panaszt tehet az európai ombudsmannál.

Panaszát két éven belül be kell nyújtania azt követően, hogy tudomást szerez az adott problémáról. Beadványában feltétlenül tüntesse fel személyazonosító adatait, továbbá azt, hogy melyik intézmény, szerv, hivatal, illetve ügynökség ellen és pontosan milyen ügyben kíván panaszt tenni. Kérheti, hogy panaszát bizalmasan kezeljék.

Ha az ombudsman nem foglalkozhat az Ön panaszával, tájékoztatja Önt arról, melyik másik szerv tud esetleg segítséget adni a helyzet megoldásához.

Kapcsolódó weboldalak

Segíthet-e Önnek az európai ombudsman?

Panasz benyújtása

Kiadványok

Nemzeti ombudsmanok

Álláslehetőségek, gyakornoki állások

Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

Kapcsolat

Európai ombudsman

Név
Európai ombudsman
Honlap
https://www.ombudsman.europa.eu/hu/home/
Telefonszám
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Postai cím
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Franciaország
Közösségi média