Направо към основното съдържание
Друга агенция

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Logo of European Institute of Innovation and Technology

Преглед

  • Роля: Да насърчава иновациите в страните от ЕС
  • Директор: Мартин Керн
  • Основан: 2008 г.
  • Брой на служителите 49
  • Местоположение: Будапеща (Унгария)
  • Уебсайт: EIT

EIT помага на предприятия, образователни и научноизследователски институции да работят заедно за създаване на благоприятна за иновациите и предприемачеството среда в Европа.

С какво се занимава

Институтът повишава капацитета за иновации на Европа и нейната способност да се конкурира с чуждестранни партньори и по този начин да създава работни места и богатство.

Той обединява три основни фактора в областта на иновациите — бизнес, образование и научни изследвания, за да спомогне за формиране на динамични, многостранни партньорства, известни като общности на знания и иновации (ОЗИ). Тези общности:

  • разработват новаторски продукти и услуги,
  • създават нови дружества,
  • обучават ново поколение предприемачи..

Като работят в тясно сътрудничество в рамките на тези партньорства, водещите дружества, университети и изследователски центрове създават повече ефективни и новаторски решения за Европа.

Кой има полза от това

EIT работи с широк кръг заинтересовани от иновациите страни, и по-специално:

Вижте също

Новини

Покана за представяне на предложения

InnovEIT – Форум за иновации на EIT

EIT в Европа

EIT в „Хоризонт 2020“ 

Кариера

Контакт

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Име
Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Уебсайт
https://eit.europa.eu/
Телефонен номер
+36 14 819 300
Пощенски адрес
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Унгapия