Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Logo of European Institute of Innovation and Technology

Prehľad

EIT pomáha podnikom a vzdelávacím a výskumným orgánom spolupracovať na vytváraní priaznivého prostredia pre inovácie a podnikanie v Európe.

Úlohy

EIT posilňuje inovačný potenciál Európy, pomáha zvyšovať jej zahraničnú konkurencieschopnosť a vytvárať tak pracovné miesta a prosperitu pre svojich obyvateľov.

Inštitút spája 3 kľúčových aktérov v oblasti inovácií – podniky, sektor vzdelávania a sektor výskumu – s cieľom vytvorenia dynamických partnerstiev viacerých krajín, ktoré sa nazývajú aj znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS). Tieto spoločenstvá:

  • vytvárajú inovačné výrobky a služby,
  • zakladajú nové spoločnosti,
  • pripravujú novú generáciu podnikateľov.

Popredné spoločnosti, univerzity a výskumné strediská vytvárajú vďaka úzkej spolupráci v rámci týchto partnerstiev účinnejšie a inovatívnejšie riešenia pre Európu.

Kto má z činnosti osoh

EIT spolupracuje so širokou škálou zainteresovaných strán v oblasti inovácií, konkrétne ide o:

Klikni tiež na...

Aktuality

Výzva na predkladanie návrhov

InnovEIT – Inovačné fórum EIT

EIT v Európe

EIT v programe Horizont 2020 

Pracovné príležitosti

Kontakt

Meno/Názov
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Webové sídlo
https://eit.europa.eu/sk/in-your-language
Telefónne číslo
+36 14 819 300
Poštová adresa
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Maďarsko