Przejdź do treści głównej
Inna agencja

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Logo of European Institute of Innovation and Technology

Informacje ogólne

  • Zadanie: Propagowanie innowacji w krajach UE
  • Dyrektor: Martin Kern
  • Rok powstania: 2008
  • Liczba pracowników: 49
  • Siedziba: Budapeszt
  • Strona internetowa: EIT

EIT wspiera współpracę przedsiębiorstw, sektora szkolnictwa i ośrodków badawczych, która ma na celu stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

Zakres działalności

EIT zwiększa potencjał Europy w zakresie innowacyjności i zdolności konkurowania na rynku światowym, co z kolei sprzyja tworzeniu miejsc pracy i budowaniu dobrobytu.

EIT ułatwia współpracę między trzema sektorami odgrywającymi pierwszorzędną rolę w dziedzinie innowacji – są to sektory przedsiębiorstw, szkolnictwa i badań naukowych. EIT pozwala im tworzyć dynamiczne partnerstwa przy współudziale wielu krajów, zwane wspólnotami wiedzy i innowacji. Wspólnoty te:

  • opracowują nowatorskie produkty i usługi
  • dają początek nowym firmom
  • szkolą nowe pokolenie przedsiębiorców.

Dzięki bliskiej współpracy w ramach tych partnerstw wiodące przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i ośrodki badawcze tworzą bardziej efektywne i innowacyjne rozwiązania, co przynosi korzyści Europie.

Korzyści

EIT współpracuje z szerokim gronem zainteresowanych stron, do których należą:

Zobacz również

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków

InnovEIT – Forum innowacji EIT

EIT w Europie

EIT: Horyzont 2020 

Oferty pracy

Kontakt

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Strona internetowa
https://eit.europa.eu/
Tel.
+36 14 819 300
Adres pocztowy
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Węgry