Přejít na hlavní obsah
Jiná agentura

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Logo of European Institute of Innovation and Technology

Přehled

  • Úloha: podporovat inovace v zemích EU
  • Ředitel: Martin Kern
  • Rok zřízení: 2008
  • Počet zaměstnanců: 49
  • Sídlo: Budapešť, Maďarsko
  • Internetové stránky: EIT

EIT napomáhá spolupráci podniků, vzdělávacích a výzkumných subjektů s cílem vytvořit prostředí příznivé pro inovace a podnikání v Evropě.

Náplň činnosti

Institut má zvýšit schopnost Evropy inovovat, obstát vůči zahraniční konkurenci, a vytvořit díky tomu nové pracovní příležitosti a zajistit prosperitu.

Institut vytváří tzv. znalostní a inovační společenství, což jsou partnerství, jichž se účastní subjekty všech tří klíčových složek inovačního procesu (podniky, vzdělávání, výzkum) z několika zemí. Tato partnerství:

  • vyvíjejí inovativní produkty a služby
  • zakládají nové podniky
  • školí novou generaci podnikatelů.

V rámci partnerství přední evropské podniky univerzity a výzkumná střediska úzce spolupracují, takže inovační proces probíhá efektivněji.

Pro koho znamená přínos

EIT se zaměřuje na celou řadu subjektů zainteresovaných v oblasti inovací, konkrétně:

Viz také

Aktuality

Výzva k předkládání návrhů

InnovEIT – Inovační fórum ETI

ETI v Evropě

ETI v programu Horizont 2020 

Pracovní příležitosti

Kontakt

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Jméno/Název
Evropský inovační a technologický institut (EIT)
Internetové stránky
https://eit.europa.eu/
Telefonní číslo
+36 14 819 300
Poštovní adresa
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Maďarsko