Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Logo of European Institute for Gender Equality

Преглед

Дейност

Европейският институт за равенство между половете (EIGE) е агенция на ЕС, която се стреми да превърне в реалност равенството между половете в ЕС и извън него. За целта институтът предоставя изследвания, данни и добри практики, като:

  • изготвя проучвания и събира статистически данни за равенството между половете в ЕС,
  • наблюдава как ЕС изпълнява своите международни задължения по отношение на равенството между половете в рамките на Пекинската платформа за действие и публикува годишен доклад за напредъка в тази област,
  • работи за прекратяване на насилието срещу жени и координира европейската кампания „Бяла панделка“, чиято цел е да ангажира мъжете с тази кауза,
  • споделя знания и онлайн ресурси и подпомага институциите на ЕС, държавите членки и заинтересованите страни от различни области в усилията им за преодоляване на неравнопоставеността между половете в Европа и извън нея.

Сред инструментите на EIGE са:

Кой има полза

В качеството си на европейски център на знания по въпросите на равенството между половете EIGE:

  • помага на европейските институции и държавите от ЕС да вземат информирани и основани на факти решения, съобразени с равенството между половете,
  • централизира информацията относно равенството между половете в служба на организации на гражданското общество, академичните среди, международни организации и социални партньори,
  • вдъхновява всеки, който се интересува от равенството между половете.

Вижте също

Новини и прояви на EIGE

Работа в EIGE

Контакт

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Име
Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Уебсайт
https://eige.europa.eu/
Електронен адрес
eige [dot] secateige [dot] europa [dot] eu
Телефонен номер
+370 5 215 7400
Пощенски адрес
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Литвa
Социални медии