Prejsť na hlavný obsah
Logo of European Institute for Gender Equality

Prehľad

 • Úloha: predkladať dôkazy podporujúce rodovú rovnosť
 • Riaditeľka: Virginija Langbakková
 • Rok zriadenia: 2010
 • Počet zamestnancov: 50
 • Sídlo: Vilnius, Litva
 • Webová stránka: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Náplň činnosti

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je agentúra EÚ, ktorá pracuje na tom, aby sa rodová rovnosť stala skutočnosťou nielen v rámci EÚ, ale aj za jej hranicami. Za týmto účelom zabezpečuje výskum, relevantné údaje a osvedčené postupy, a to tým, že:

 • vypracúva štúdie a zostavuje štatistiky týkajúce sa rodovej rovnosti v EÚ,
 • dohliada na to, ako si EÚ plní svoj medzinárodný záväzok v oblasti rodovej rovnosti, známy ako Pekinská akčná platforma, a vypracúva výročnú správu o dosiahnutom pokroku v tejto oblasti,
 • bojuje proti násiliu páchanom na ženách a koordinuje európsku kampaň Biela stuha s cieľom zapojiť do tejto iniciatívy aj mužov,
 • sprostredkúva svoje poznatky a online zdroje a podporuje inštitúcie EÚ, členské štáty EÚ a zainteresované strany z mnohých rozličných oblastí v ich snahách v Európe, ale aj za jej hranicami.

Medzi výsledky práce inštitútu patria:

Pre koho je činnosť inštitútu prínosná?

Inštitút ako európske znalostné centrum špecializované na otázky rodovej rovnosti:

 • pomáha inštitúciám EÚ a členským štátom EÚ prijímať informované rozhodnutia a rozhodnutia založené na faktoch, ktoré zohľadňujú rodové hľadisko,
 • zhromažďuje informácie k problematike rodovej rovnosti v prospech organizácií občianskej spoločnosti, akademickej obce, medzinárodných organizácií a sociálnych partnerov,
 • oslovuje každého, koho zaujíma problematika rodovej rovnosti.

Klikni tiež na...

Aktuality a podujatia inštitútu EIGE

Voľné pracovné miesta

Kontakt

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Meno/Názov
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Webové sídlo
https://eige.europa.eu/
E-mailová adresa
eige [dot] secateige [dot] europa [dot] eu
Telefónne číslo
+370 5 215 7400
Poštová adresa
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Litva
Sociálne médiá