Přejít na hlavní obsah
Decentralizovaná agentura

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Logo of European Institute for Gender Equality

Přehled

 • Úloha: shromažďuje prokázané poznatky na podporu rovnosti žen a mužů
 • Ředitelka: Virginija Langbakk
 • Zřízen: 2010
 • Počet zaměstnanců: 50
 • Sídlo: Vilnius (Litva)
 • Internetové stránky: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Náplň činnosti

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) je agentura EU usilující o to, aby se rovnost žen a mužů stala skutečností v EU i mimo ni. Za tímto účelem realizuje výzkum a dává k dispozici údaje a osvědčené postupy, např.:

 • vypracovává studie a shromažďuje statistické údaje o rovnosti žen a mužů v EU
 • monitoruje, jak Evropská unie plní své mezinárodní závazky v oblasti rovnosti žen a mužů (tzn. v rámci Pekingské akční platformy), a vypracovává roční zprávu o pokroku v této věci
 • bojuje proti násilí páchanému na ženách a koordinuje evropskou kampaň Bílá stužka, která zapojuje muže do řešení tohoto problému
 • šíří své poznatky a online zdroje a pomáhá orgánům a institucím EU, členským státům EU a zúčastněným stranám z různých oborů v jejich úsilí o řešení nerovného postavení žen a mužů v Evropě i mimo ni

Mezi produkty agentury EIGE patří:

Pro koho institut znamená přínos

Vzhledem k tomu, že je Evropský institut pro rovnost žen a mužů evropským znalostním centrem:

 • pomáhá orgánům EU a jejím členským státům rozhodovat kvalifikovaně a na základě prokázaných skutečností a brát při svých rozhodnutích v úvahu hledisko rovnosti žen a mužů
 • soustřeďuje informace o rovnosti žen a mužů, aby je optimálním způsobem mohly využívat organizace občanské společnosti, vysoké školy, mezinárodní organizace a sociální partneři
 • nabízí inspirativní poznatky každému, kdo má zájem o problematiku rovnosti žen a mužů

Viz také

EIGE – aktuality a akce

EIGE – pracovní příležitosti

Kontakt

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Jméno/Název
Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
Internetové stránky
https://eige.europa.eu/
E-mail
eige [dot] secateige [dot] europa [dot] eu
Telefonní číslo
+370 5 215 7400
Poštovní adresa
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Litva
Sociální média