Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Logo of European Institute for Gender Equality

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: παρέχει τεκμηριωμένα στοιχεία για τη στήριξη της ισότητας των φύλων
 • Διευθύντρια: Virginija Langbakk.
 • Έτος ίδρυσης: 2010
 • Αριθμός προσωπικού: 50
 • Έδρα: Βίλνιους, Λιθουανία
 • Ιστότοπος: European Institute for Gender Equality

Τι ακριβώς κάνει

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι ένας οργανισμός της ΕΕ στόχος του οποίου είναι να κάνει πράξη την ισότητα των φύλων εντός και εκτός της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, διεξάγει έρευνα και παρέχει στοιχεία και ορθές πρακτικές. Συγκεκριμένα:

 • εκπονεί μελέτες και συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ισότητα των φύλων στην ΕΕ·
 • παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ ανταποκρίνεται στις διεθνείς δεσμεύσεις της όσον αφορά την ισότητα των φύλων, οι οποίες καθορίζονται στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, και συντάσσει ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με το θέμα αυτό·
 • εργάζεται για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και συντονίζει την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία της Λευκής Κορδέλας που στοχεύει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ανδρών σχετικά με αυτό το πρόβλημα·
 • μοιράζεται τις γνώσεις της και τους διαδικτυακούς πόρους και στηρίζει τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς από πολλούς διαφορετικούς τομείς στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων εντός και εκτός ΕΕ.

Μερικά από τα αποτελέσματα της λειτουργίας της EIGE είναι τα εξής:

 • Κέντρο πόρων και τεκμηρίωσης: παρέχει μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη με 500.000 δημοσιεύσεις, εκ των οποίων μερικές δεν διατίθενται σε άλλες δημόσιες βιβλιοθήκες.

Ποιοι ωφελούνται

Δεδομένου ότι αποτελεί το ευρωπαϊκό κέντρο γνώσης σε θέματα ισότητας των φύλων, το EIGE:

 • βοηθά τα όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου.
 • συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την ισότητα των φύλων προς όφελος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των διεθνών οργανισμών και των κοινωνικών εταίρων.
 • αποτελεί πηγή έμπνευσης για όσους ενδιαφέρονται για την ισότητα των φύλων.

Επίσης

Ειδήσεις και εκδηλώσεις του EIGE

Θέσεις εργασίας στο EIGE

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Όνομα
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Ιστότοπος
https://eige.europa.eu/
E-mail
eige [dot] secateige [dot] europa [dot] eu
Αριθμός τηλεφώνου
+370 5 215 7400
Ταχυδρομική διεύθυνση
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Λιθουανία
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης